Helpline

Екологічні аспекти

ATLAS csr odpowiedzialność społeczna

Екологічні питання, як найважливіший елемент стратегії групи компаній “ATLAS”, присутні в будь-якій діяльності компанії. Виробництво будівельних матеріалів неминуче впливає на довкілля, оскільки виробничі процеси вимагають використання природних ресурсів та енергії, викликають викиди забруднюючих речовин та утворення відходів. Усвідомлюючи взаємовідносини зі світом, у якому ми живемо, ми прагнемо обмежити або усунути свій негативний вплив на довкілля.

Екологічні аспекти постійно контролюються з використанням можливостей сучасних технологій. Моніторинг стосується як прямих, так і непрямих екологічних аспектів протягом усього життєвого циклу продукту – від придбання сировини та транспортування до виробничих процесів та утилізації відходів. Процес проєктування та маркетингу продукту пов’язаний зі свідомим відбором сировини та детальною оцінкою якості, результатом чого є безпека продукту для користувачів та довкілля.

У 2008 році група компаній “ATLAS” впровадила систему екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14001. На цю мить ISO 14001 є одним з елементів інтегрованої системи менеджменту, яка у випадку з “ATLAS” включає також вимоги міжнародних стандартів з управління якістю (ISO 9001), соціальної відповідальності (ISO 26000) та гігієни та безпеки праці (ISO 45001).

Ековідповідальність для нас – це не набір правил чи примха. Це неодмінна умова стратегії компанії, що тісно пов’язує досягнення економічних та проекологічних цілей. Цілі та правила у цій сфері описані в Екологічній політиці компанії, остання редакція якої датована 2018 роком.

Екологічна декларація

ATLAS, як одна з перших польських компаній, вирішила оцінити вплив на довкілля за методом ОВД та розробити екологічну декларацію типу III. Для оцінки була обрана композитна система зовнішньої теплоізоляції “ATLAS ETICS” з продуктами, що використовуються для утеплення зовнішніх стін будівель полістиролом.

Екологічна декларація типу III

Екологічні декларації пропонують стандартизацію передачі інформації про екологічні аспекти між виробниками, проєктувальниками, монтажниками та інвесторами. Відповідно до стандарту ISO 14020 “Екологічне маркування та декларації. Загальні принципи” можна назвати три види декларацій:

 • Тип I, так звані екологічні маркування
 • Тип II, так звані екологічні заяви (самодекларації)
 • Тип III, так звані екологічні декларації ЕДП (екологічна декларація продукту)

 

Декларація була вперше розроблена у 2014 році, і для оцінки була обрана композитна система зовнішньої теплоізоляції “ATLAS ETICS” з продуктами, які використовуються для ізоляції зовнішніх стін будівель полістиролом. Аналіз LCA проводився окремо для 5 комплектів теплоізоляції, що відрізняються за типом фінішного покриття, та для 4 груп продуктів (клейові розчини, що використовуються для кріплення теплоізоляції та для монтажу базового покриття, мінеральні штукатурки, дисперсійні штукатурки та фасадні фарби). Для всіх випадків розрахунки проводилися для фази виробництва (модулі A1-3, згідно з PN-EN 15804:2012), тобто для варіанту “від колиски до воріт”, який включає постачання сировини, транспортування та виробництво матеріалів. На основі аналізу LCA та відповідно до стандартних вказівок PN-EN 15942:2012 “ATLAS” розробила текст дев’яти екологічних декларацій типу III:

 • Теплоізоляційний комплект “ATLAS ETICS” з мінеральною штукатуркою
 • Теплоізоляційний комплект “ATLAS ETICS” з акриловою штукатуркою
 • Теплоізоляційний комплект “ATLAS ETICS” з силікатною штукатуркою
 • Теплоізоляційний комплект “ATLAS ETICS” з силіконовою штукатуркою
 • Теплоізоляційний комплект “ATLAS ETICS” з гібридною штукатуркою
 • Клейові розчини “ATLAS”
 • Мінеральні штукатурки “ATLAS” з ґрунтувальними масами
 • Дисперсійні штукатурки “ATLAS” з ґрунтувальними масами
 • Фасадні фарби “ATLAS” з ґрунтовкою

 

У 2018 році, у зв’язку із закінченням 5-річного терміну дії декларацій III типу, “ATLAS” знову розпочала валідацію оцінки життєвого циклу (LCA). 2017 рік був встановлений як вхідний і проаналізовано три системи теплоізоляції:

ATLAS ETICS (AT-15-9090/2016)

ATLAS ETICS PLUS (ITB-KOT-2018/0584)

ATLAS ROKER (AT-15-2930/2016)

Для кожної з наведених вище систем аналіз було проведено для комплектів теплоізоляції, що відрізняються за типом верхнього шару штукатурки та різною товщиною ізоляції. Для всіх випадків розрахунки проводилися для фази виробництва (модулі A1-3, згідно з PN-EN 15804:2012), тобто для варіанту “від колиски до воріт”, який включає постачання сировини, транспортування та виробництво матеріалів. Дані екологічних декларацій були перевірені ITB Warsaw – весь процес був позитивно завершений 10.03.2019 і відповідним чином сертифікований. Нижче наведено актуальні документи:

Система теплоізоляції “ATLAS ETICS”

Сертифікат екологічної декларації № 078/2019 

Екологічна декларація-ETICS

Система теплоізоляції “ATLAS ROKER”

Сертифікат екологічної декларації № 079/2019

Екологічна декларація ETICS PLUS

Система теплоізоляції “ATLAS ROKER”

Сертифікат екологічної декларації № 080/2019

Екологічна декларація-ROKER


Для оцінки була обрана композитна система зовнішньої теплоізоляції “ATLAS ETICS” з продуктами, що використовуються для ізоляції зовнішніх стін будівель полістиролом.

Екологічна політика – ековідповідальність для нас – це не набір правил чи примха. Це неодмінна умова стратегії компанії, що тісно пов’язує досягнення економічних та проекологічних цілей. Цілі та правила в цій сфері описані вЕкологічній політицікомпанії, останнє видання датовано червнем 2014 року.

Екологія – у 2008 році компанія “ATLAS” впровадила систему управління довкіллям відповідно до стандарту ISO 14001 – Вимоги з інструкціями щодо використання. Таким чином, результати природоохоронної діяльності повністю ідентифікуються, постійно контролюються та вдосконалюються. На даний момент ISO 14001 є одним з елементів інтегрованої системи менеджменту, яка в “ATLAS” включає також вимоги міжнародних стандартів з управління якістю (ISO 9001), соціальної відповідальності (ISO 26000) і британського стандарту з охорони праці (BS OHSAS). 18001).

Екологічна декларація – “ATLAS”, як одна з перших польських компаній, вирішила оцінити вплив на довкілля методом ОВД та скласти екологічну декларацію типу ІІІ. Для оцінки була обрана композитна система зовнішньої теплоізоляції “ATLAS ETICS” з продуктами, що використовуються для ізоляції зовнішніх стін будівель полістиролом.

Багата сировинна база, яка дає компанії економічну незалежність і додатковий належний контроль над усім виробничим процесом, також є предметом особливої турботи для підтримки балансу екосистеми на місцях видобування корисних копалин.

Процес розробки продукту та впровадження його на ринкову пропозицію пов’язаний зі свідомим відбором сировини та детальною оцінкою якості, результатом чого є безпека продукту для користувачів та довкілля.
Атлас_Екологічна політика_вид.5

Екологічна декларація типу III

Екологічні декларації є типом стандартизації інформації про екологічні аспекти між виробниками, проєктувальниками, монтажниками та інвесторами. Відповідно до стандарту ISO 14020 “Екологічне маркування та декларації. Загальні принципи” можна назвати три види декларацій:

 • Тип I, так звані екологічні маркування
 • Тип II, так звані екологічні заяви (самодекларації)
 • Type III, so called environmental declarations EPD (Environmental Product Declaration)

Компанія “ATLAS” вирішила розробити декларацію типу III, яка надає найповнішу екологічну інформацію про будівельні вироби.

Розробка декларації можлива на основі Оцінки життєвого циклу (LCA), методу, який використовується для оцінки екологічних аспектів і потенційного впливу на довкілля протягом усього життєвого циклу продукту.

Для оцінки була обрана композитна система зовнішньої теплоізоляції “ATLAS ETICS” з продуктами, що використовуються для ізоляції зовнішніх стін будівель полістиролом.

Аналіз LCA проводився окремо для:

 • 5 комплектів ізоляції, що відрізняються за типом штукатурки
 • клейових розчинів, які використовуються для нанесення теплоізоляції та монтажу основного покриття,
 • мінеральної штукатурки з ґрунтувальною масою,
 • дисперсійної штукатурки з ґрунтувальною масою,
 • фарби з ґрунтовками.

Для всіх випадків розрахунки проводилися для фази продукту (модулі A1-3, згідно з PN-EN 15804:2012), тобто для варіанту “від колиски до воріт”, яка включає доставку сировини, транспортування та виготовлення матеріалів. На основі аналізу LCA та відповідно до стандартних вказівок PN-EN 15942:2012 “ATLAS” розробила тексти дев’яти Екологічних декларацій типу III.

Ізоляція “ATLAS ETICS” з мінеральною штукатуркою

 

Ізоляція “ATLAS ETICS” з акриловою штукатуркою

 

Ізоляція “ATLAS ETICS” з силікатною штукатуркою

 

Ізоляція “ATLAS ETICS” з силіконовою штукатуркою

 

Ізоляція “ATLAS ETICS” зі змішаною штукатуркою

 

Клейові розчини “ATLAS”

 

Мінеральна штукатурка “ATLAS” з ґрунтувальною масою

 

Дисперсійна штукатурка “ATLAS” з ґрунтувальною масою

 

Фасадні фарби “ATLAS” з ґрунтовкою

 

Надані декларації та дані були перевірені Інститутом будівельних досліджень (ITB) у Варшаві. Процес перевірки завершився 10 березня 2014 року виданням Сертифікатів, що підтверджують правильність оцінки даних, використаних при складанні декларацій.