Helpline

FOX DEKORATOR

KLASICKÝ ŠTUK KLASICKÝ ŠTUK
ušlechtilá tenkovrstvá omítka
 • vysok ý lesk s optick ou prostorovou hloubk ou
 • aplik ace hladítk em nebo špachtlí
 • polotransparentní
 • efekt leštěného mramoru
ČERNÝ BETON ČERNÝ BETON
dekorativní vápenná omítka
 • moderní, surová vápenná omítk a pro interiéry
 • přírodní produkt
 • připravená k použití
Efekt SNĚHOVÝ PRACH Efekt SNĚHOVÝ PRACH
sada dekorativních výrobků
 • imituje jisk řivý sníh
 • moderní dek orativní produk
 • plochý dek orativní štětec je součástí balení
PERLEŤOVÝ RELIEF PERLEŤOVÝ RELIEF
tenkovrstvá hmota
 • perleťový efek t s optick ou prostorovou hloubk ou
 • struk turální barva
 • poloprůhledná
DEKORATIVNÍ BETON DEKORATIVNÍ BETON
Strukturální barva
 • minerální
 • připravená k použití
 • na bázi přírodního pojiva a přírodních plniv
DIAMENTO 3D DIAMENTO 3D
dekorativní barva na stěny
 • barva imituje lesk lý diamantový prach
 • snadno aplik ovatelná štětcem
 • 12 připravené barvy
 • vysoce vydatná
 • odolná proti mytí
FOX DIAMENTO FOX DIAMENTO
dekorační strukturální barva
 • třpytivý diamantový efekt
 • snadno se nanáší válečkem
 • 6 hotových barevných odstínů
 • vysoká vydatnost
 • odolnost proti opakovanému mytí
KALAHARI KALAHARI
dekorativní barva na stěny
 • imituje zrníčk a pouštního písk u
 • jednovrstvá
 • snadno aplik ovatelná štětcem
 • 12 připravených barev
ADHEZNÍ MŮSTEK ADHEZNÍ MŮSTEK
pro omítky a strukturální barvy
 • snadno aplik ovatelný štětcem nebo válečk em
 • zvyšuje přídržnost dalších vrstev
 • omezuje savost
 • obsahuje zrno
INITIUM COLOR INITIUM COLOR
podkladní barva
 • eliminuje rozdíly v struk tuře a barvě podk ladu
 • vyrovnává savost podk ladu
 • zvyšuje přídržnost dalších vrstev
PRIMER PRIMER
Základní nátěr pro omítky a barvy
 • vyrovnává savost podk ladu
 • zvýšuje přídržnost dalších vrstev
DEKORAČNÍ VOSK DEKORAČNÍ VOSK
prostředek zvýrazňující lesk a barvu
 • zvýrazňuje barvu
 • dodává lesk
 • chrání nátěr
DEKORATIVNÍ LAK DEKORATIVNÍ LAK
 • vytváří ochrannou vrstvu
 • snadná aplik ace štětcem nebo houbičk ou
 • odolný proti mytí
 • dvě varianty: barevná a bezbarvá
 • plní ochrannou, uzavírací a dek orativní funk ci
HYDROFOBNÍ LAK HYDROFOBNÍ LAK
pro impregnaci povrchu
 • chrání povrchy stěna stropů v místnostech s vysok ou vlhk ostí
 • snadno aplik ovatelný štětcem
 • odolný proti drhnutí
 • plní ochrannou, separační a dekorativní funkci
AKTIVÁTOR RZI AKTIVÁTOR RZI
 • výrobek určený pro omítku INDUSTRIÁLNÍ REZ
 • urychluje korozní proces
 • snadno aplikovatelný
PIGMENTOVÝ KONCENTRÁT 40 ml PIGMENTOVÝ KONCENTRÁT 40 ml
pigmentová pasta pro tónování barev a omítek
 • kompatibilní s produkty firmy FOX
 • k dispozici v 21 barevných odstínech
 • pro barvení emulzí
 • snadné dávkování
DEKORAČNÍ VOSK DEKORAČNÍ VOSK
prostředek zvýrazňující lesk a barvu
 • zvýrazňuje barvu
 • dodává lesk
 • chrání nátěr
DEKORATIVNÍ BETON DEKORATIVNÍ BETON
Strukturální barva
 • minerální
 • připravená k použití
 • na bázi přírodního pojiva a přírodních plniv