Helpline
ATLAS PLUS BÍLÝ

ATLAS PLUS BÍLÝ

bílé vysoce flexibilní deformovatelné lepidlo 2-10 mm

ATLAS PLUS BÍLÝ

Nejdůležitější vlastnosti

 • doporučeno pro mramor a přírodní kámen
 • pro všechny druhy obkladových prvků, včetně keramických, slinutých a skleněných
 • na problematické podklady, jako např.: staré obklady a dlažby, teracco, sádrokartonové desky, OSB desky, hydroizolace
 • pro fasády, terasy, podlahové vytápění, bazény

Popis produktu

V složení lepidla ATLAS PLUS BÍLÝ je použita polymerní technolo-gie. Díky vysokému obsahu redispergovatelných polymerních pryskyřic získává cementové lepidlo jedinečné vlastnosti, které z něj činí výrobek s nejvyššími technickými a provozními parame-try, zaručujícími dlouholetou životnost. Přítomnost polymerů zajišťuje vysokou přilnavost všech druhů obkladových prvků k jakémukoli podkladu, včetně tzv. problematických a kritických podkladů. Díky propojení polymerní sítě se sítí anorganických hydratačních vazeb cementu dosahuje lepidlo výjimečných pa-rametrů. Použití bílého cementu omezuje vznik zabarvení obkla-dových prvků.

Použití polymerní technologie přináší následující výho-dy:
- možnost lepení všech druhů obkladů a dlažeb, savých i nesavých, díky vysoké přilnavosti, zajištěné vysokým obsa-hem polymerní pryskyřice v složení lepidla,
- možnost lepit obkladové prvky na tzv. problematické pod-klady včetně OSB desek, sádrokartonových desek, starých obkladových prvků „obklad na obklad”, a také vystavených vysokému a velmi vysokému mechanickému a tepelnému za-tížení díky vysoké deformovatelnosti,
- vyjímečná pružnost a homogenita hmoty – lepidlo je snadno zpracovatelné a výborně se roztírá po povrchu – adhezní síly zabraňují „vlnění” lepidla na hladítku.

Základní vlastnosti

  ATLAS PLUS BÍLÝ se vyrábí jako suchá směs nejkvalit-nějšího cementového pojiva, kameniva a speciálně vy-braných modifikačních přísad.
  Nezpůsobuje změny barvy obkladových prvků - díky vysoké přilnavosti a bílému cementu je ideální pro lepení skleněné mozaiky a pro spojování skleněných bloků.
  Vysoce flexibilní - deformovatelnost S1 - přípustný průhyb vytvrzeného lepidla je 2,5 až 5 mm (testováno podle PN-EN 12002).
  Zvýšená přilnavost - dosažená přilnavost k betonovému podkladu za standardních podmínek je dvakrát vyšší než přilnavost požadovaná normou PN-EN 12004.
  Rozsah tloušťky lepicí vrstvy (2-10 mm) umožňuje:
  - tenkovrstvé lepení obkladových prvků na rovném podkladu,
  - tenkovrstvé lepení obkladových prvků na nerovných podkladech s předchozím vyrovnávacím stěrkováním.
  Prodloužený otevřený čas - umožňuje pokládat obkladové prvky až 30 minut po nanesení lepidla na podklad - lze je nanášet na větší plochu najednou, a tím výrazně zkrátit pracovní čas.
  Snížený skluz - umožňuje lepit obkladové prvky "shora" - správná konzistence a tloušťka vrstvy eliminují skluz lepidla. To umožňuje začít práci od horní části stěny a vyhnout se lepení řezaných obkladových prvků na její exponovaný povrch.
  Univerzálnost použití - lepidlo je určeno prakticky pro všechnydruhy obkladů a dlažeb, bez ohledu na rozměry obkladových prvků, na různé podklady, v různých typech objektů, a to i v případě, že je obklad vystaven vysokému provoznímu zatížení.
  Doporučuje se pro obklady nádrží na pitnou vodu, v potra vinářském průmyslu, zdravotnických zařízeních, jeslích, mateřských školách atd.

Základní parametry

 • Min/max tloušťka lepidla - 2 mm ÷ 10 mm
 • Teplota přípravy lepidla a podkladu a okolní teplota během aplikace - od +5 °C do +25 °C
 • Životnost (zpracovatelnost) - cca 4 hodiny
 • Pochůznost / spárování - po cca 24 hodinách
Nahoru
ATLAS PLUS BÍLÝ
ATLAS PLUS BÍLÝ
bílé vysoce flexibilní deformovatelné lepidlo 2-10 mm

Aktuální dokumentace