Helpline
ATLAS TR

ATLAS TR

sanační omítka

ATLAS TR

Nejdůležitější vlastnosti

 • účinně ukládá soli
 • urychluje vysychání zdiva
 • vysoce difúzní, hydrofobní, obsahuje tras
 • vyhovuje požadavkům návodu 2-09-04
 • pro ruční a strojní aplikaci

Popis produktu

ATLAS TR je určen pro provedení sanačních omítek o tloušťce 10 až 40 mm, na vlhkých příčkách, v interiéru a exteriéru.

Doporučuje se pro historické budovy a další zařízení určená k sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.

Snižuje korozní jevy, umožňuje získat suchý povrch stěn budov.

ATLAS TR lze použít:
- na podklady s nízkým nebo středním stupněm zasolení spolu se sanačním přednástřikem ATLAS TRO,
- na podklady s vysokým stupněm zasolení spolu se sanačním přednástřikem ATLAS TRO a vrstvou podkladové omítky ATLAS TRP.

Základní vlastnosti

  ATLAS TR je průmyslově připravená suchá směs na bázi minerálních pojiv nejvyšší kvality, modifikačních přísad, trasu a křemenných plniv.

 • Vhodná struktura pórů zajišťuje vynikající paropropustnost čímž umožňuje volné odpařování vlhkosti a rychlé vysychání podkladu.

 • Velmi vysoký stupeň poréznosti – omítka má vysokou schop-nost ukládat krystalizující soli.

 • Obsahuje lehká plniva.

 • Odolnost vůči vodorozpustným solím.

 • Obsahuje hydrofobní přísady, které snižují povrchovou nasákavost omítky - povrch je chráněn před srážkami a průnikem vody zvenčí.

 • Výborně spolupracuje s historickými maltami používanými při renovaci budov - díky speciálně zvolené receptuře.

 • Vhodná pro ruční nebo strojní aplikaci.

 • Vyhovuje požadavkům návodu 2-9-04.