Helpline
ATLAS TRP

ATLAS TRP

sanační podkladová omítka, vápenocementová

ATLAS TRP

Nejdůležitější vlastnosti

 • na vysoce zasolené zdivo
 • je podkladem pro sanační omítku
 • vyhovuje požadavkům návodu 2-09-04
 • pro vyrovnávání povrchů a vyplňování dutin

Popis produktu

ATLAS TRP je určen pro provedení podkladních sanačních omítek o tloušťce 10 až 25 mm, na vlhké příčky, v interiéru a exteriéru.
Doporučuje se pro historické budovy a další zařízení určená k sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.
Snižuje korozní jevy, umožňuje účinný kapilární přenos vody z podkladu do odpařovací zóny.
Doporučuje se na podklady s vysokým stupněm zasolení.
Lze ji použít pro velkoplošné renovace, lokální opravy a vyplňování dutin.
Tvoří vyrovnávací vrstvu pro sanační omítku - umožňuje získat rovnoměrnou tloušťku sanační omítky ATLAS TRP.

Základní vlastnosti

  ATLAS TRP je průmyslově připravená suchá směs na bázi minerálních pojiv nejvyšší kvality, modifikačních přísad, trasu a křemenných plniv.
  Obsahuje hydrofilní přísady umožňující efektivní kapilární přenos vody z podkladu do odpařovací zóny - zabraňuje kontaminaci sanační omítky při aplikaci na silně zasolené podklady.
  Velmi vysoký stupeň poréznosti - ve fázi nanášení má omítka vysokou schopnost ukládat krystalizující soli.
  Výborná paropropustnost - vysoký obsah pórů a jejich vhodná struktura umožňují volné odpařování vlhkosti a rychlé vysychání podkladu.
  Obsahuje lehká plniva.
  Odolnost vůči vodorozpustným solím.
  Dokonale spolupracuje s historickými maltami používanými při renovaci budov - díky speciálně vybrané receptuře
  Vhodná pro ruční nebo strojní aplikaci.
  Vyhovuje požadavkům návodu 2-9-04.

Základní parametry

 • Minimální tloušťka vrstvy : 10 mm
 • Maximální tloušťka vrstvy : 25 mm
 • Průnik vody : ≤ 5 mm
 • Poréznost ztuhlé malty : > 45 %
 • Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě : > 20 %
Nahoru
ATLAS TRP
ATLAS TRP
sanační podkladová omítka, vápenocementová

Aktuální dokumentace