Helpline
Nový
ATLAS WODER SX

ATLAS WODER SX

těsnící hmota

Nový
ATLAS WODER SX

Nejdůležitější vlastnosti

 • technologie krystalizace
 • pro izolaci základů, sklepů a soklů
 • samoopravný účinek nátěru a strukturálního utěsnění podkladu
 • odolný proti pozitivnímu a negativnímu tlaku vody
 • pro renovaci velmi vlhkých objektů

Popis produktu

ATLAS WODER SX je technologicky inovativní produkt – nejen efektivně utěsňuje strukturu betonu, ale díky krystalizačnímu účinku uzavírá trhliny, až do šířky 0,3 mm, které mohou vzniknout v podkladu již během provozování.
ATLAS WODER SX chrání před negativními a pozitivními účinky vody. Má velmi široký rozsah použití. Doporučuje se na izolaci podzemních částí budov, základů, sklepů, soklů, venkovních schodů, balkonů a inženýrských staveb, např. nádrže na komunální splašky, kejdu a pod.
Doporučuje se zejména pro izolaci železobetonových nádrží, prohrádek, propustí, odpadních jímek a pod. - díky schopnosti samoutěsnit mikrotrhliny.
Lze jej použít k izolaci stavebních příček v historických budovách i na površích s vysokým stupněm znečištění stavebními solemi.
Používá se k provedení vanové izolace ve vlhkých budovách.
Lze jej použít jako kompaktní izolace pod keramické obklady a dlažby – v interiérech i exteriérech budov na minerálních podkladech, jako jsou cementové potěry, betonové povrchy a pod.
Umožňuje účinnou ochranu rohů a dilatačních spár pomocí vložené pásky ATLAS HYDROBAND 3G - použití pásky (dodatečné vyztužení vrstvy) je nutné v místech, kde se soustředí namáhání - chrání okraje napojení stěn a potěrů, jakož i dilatační spáry.
Může být první izolační vrstvou na velmi vlhkých stěnách, která umožňuje aplikaci vrchních bitumenových nátěrů např. hmoty typu KMB; IZOHAN WM-2K.

Balení:
Papírové pytle 25 kg.

Základní vlastnosti

  ATLAS WODER SX se vyrábí ve formě suché směsi vysoce kvalitních cementů, práškových pryskyřic nejnovější generace, minerálních plniv, modifikačních a těsnících přísad.
 • Může být použit jako finální vrstva bez potřeby konečné povrchové a ochranné úpravy – je odolný vůči UV záření, mrazu a stárnutí. Pokud je izolace z ATLAS WODER SX vystavena mechanickému zatížení (např. pěší provoz), je třeba ji chránit například zhotovením potěru, bezsádrové omítky nebo nalepením obkladových prvků s použitím lepidel třídy C2. ATLAS GEOFLEX nebo ATLAS PLUS.
 • Lze použít přímo pod obklad nebo dlažbu - jako kontaktní hydroizolaci.
 • Účinně chrání cihlové a kamenné zdivo s plnou spárou.
 • Chemická odolnost –ztuhlá malta je odolná vůči komunálním splaškům, kalům i agresivní podzemní vodě - prostředí třídy XA1, XA2, XA3.
 • Odolný proti sulfátům - umožňuje použití i na extrémně zasolené povrchy (koncentrace iontů SO4-2 <5%), například při provádění hydroizolací v historických budovách, včetně vanových izolací aplikovaných zevnitř na kamenné, cihlové a smíšené stěny.
 • Přímo na izolační nátěry lze nanášet systémové sanační omítky ATLAS (výrobky: ATLAS TRO, TRP, TR, TS a pod.)
 • Přilne k podkladu bez základního nátěru.
 • Tuhne bez smrštění - během tuhnutí nevznikají žádné smršťovací trhliny, které jsou charakteristické pro cementové malty.
 • Možnost strojní aplikace.

Základní parametry

 • Odolný proti pozitivnímu a negativnímu tlaku vody:
 • - 7 bar (70 m vodního sloupce) v případě přetlaku, tzn. ze strany nanášené hmoty,
  - 5 bar (50 m vodního sloupce) v případě podtlaku, tzn. z opačné strany než je nanášená hmota.

 • Vysoká přídržnost:
 • - minimálně 1,5 MPa pro typické betonové podklady,
  - minimálně 1,45 MPa pro cihly.

  Spotřeba:
 • Izolace lehkého typu (tekoucí voda) tloušťka 1,5 mm: cca 2,25
 • Izolace středního typu (stojatá voda) tloušťka 2,0 mm: cca 3,0
 • Izolace těžkého typu (tlaková voda) tloušťka 3,0 mm: ≥ 4,0
Nahoru
ATLAS WODER SX
ATLAS WODER SX
těsnící hmota

Aktuální dokumentace