Helpline
ATLAS FASADA

ATLAS FASADA

polystyrénové dosky pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy ATLAS

ATLAS FASADA

Najdôležitejšie funkcie

  • štandard a grafit
  • dokonalý súčiniteľ tepelnej vodivosti λD - požadovanú tepelnú izoláciu priečky možno dosiahnuť tenšími doskami

Popis produktu

Atlas Fasada - biele polystyrénové dosky vyrábané z penového polystyrénu a určené na tepelnú izoláciu stien vrátane tepelnej izolácie fasád.

Atlas Fasada Grafit - sivé polystyrénové dosky vyrobené z expandovaného polystyrénu, do ktorého sa vo výrobnom procese pridáva rafinovaný grafit. Prídavok grafitu zlepšuje izolačné vlastnosti, preto možno pri tenších doskách dosiahnuť lepší tepelný odpor.

Dosky sa vyrábajú v štandardných rozmeroch: Dĺžka 1 000 mm, šírka 500 mm, hrúbka 20 mm a potom každých 10 mm.

Rozsah použitia dosiek Atlas Fasada:
• s vonkajšími tepelnoizolačnými systémami ATLAS podľa domácich alebo európskych technických schválení/posúdení,
• vonkajšia tepelná izolácia stien inštalovaná metódou ETICS (ľahká mokrá metóda, BSO) - ak dosky spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v technických špecifikáciách,
• vonkajšia tepelná izolácia stien inštalovaná metódou ľahkého sušenia,
• tepelná izolácia na povrchu steny,
• vyplnenie dilatačných škár,
• tepelná izolácia uzavretej štrbiny dutých stien,
• tepelná izolácia vetranej štrbiny dutinových stien,
• tepelná izolácia lodžií, balkónov,
• tepelná izolácia zárubní, nadpraží.

Atlas Fundament - izolačné dosky zo špeciálneho polystyrénu s nižšími hidrophobickými vlastnosťami. Ideálne riešenie na tepelnú izoláciu priečok vystavených dlhodobému pôsobeniu vlhkosti. Možno použiť na tepelnú izoláciu základových stien pod úrovňou terénu (do 2 m pod úrovňou terénu), podláh vo vlhkých miestnostiach, vlhkých miestností (umyvárne, pivnice), soklov a pivničných stien.

Základné vlastnosti

  • Typy podkladov - betónové cementové a vápennocementové omietky, hrubé steny z tehál, tvárnic, dutiniek a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón.
  • Lepiace malty - cementové a polyuretánové.
Hore
ATLAS FASADA
ATLAS FASADA
polystyrénové dosky pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy ATLAS

Aktuálna dokumentácia