Helpline
ATLAS GEOFLEX

ATLAS GEOFLEX

vysoko elastické gélové lepidlo 2-15 mm

ATLAS GEOFLEX

Najdôležitejšie funkcie

 • keramické a kameninové obklady a dlažby
 • nulový sklz alebo úplný rozliv pod obkladovým prvkom
 • pochôdznosť a škárovanie už po 12 hodinách
 • na stierkovanie, tenko i hrubovrstvové lepenie
 • na problematické podklady, vrátane betónu, teracca, starých obkladov a dlažieb a OSB dosiek
 • na terasy a balkóny

Popis produktu

lepidle ATLAS GEOFLEX je použitá inovatívna technológia kremičitanového gélu.
Kremičitanový gél má výnimočnú schopnosť viazať vodu. Akumulácia časti zámesovej vody umožňuje úplnú hydratáciu cementu, nezávisle od druhu lepených obkladových prvkov. Vďaka vhodnému využitiu vody, ktorá je nutná pre dokončenie procesu tuhnutia, umožňuje gélové lepidlo úplnú priľnavosť k podkladom s rôznym stupňom nasiakavosti.

Využitie technológie kremičitanového gélu prináša tieto konkrétne výhody:
• možnosť lepenia obkladových prvkov ľubovoľného druhu, rovnako tak nasiakavých ako aj nenasiakavých,
• možnosť dosiahnutia optimálnej konzistencie lepidla pre individuálne preferencie realizátora a potreby vychádzajúce z konkrétneho spôsobu použitia, vďaka dávkovaniu zámesovej vody v oveľa väčšom rozsahu ako v prípade klasických lepidiel na obklady a dlažby,
• dosiahnutie úplného rozlivu lepidla pod obkladovými prvkami (ideálne vyplnenie lepiaceho priestoru), a tým zlepšenie priľnavosti a trvanlivosti lepeného spoja, najmä pri použití v exteriéri budov,
• bezpečné lepenie obkladových prvkov na podkladoch vystavených priamemu slnečnému svetlu, počas obkladačských prác, a tiež počas tuhnutia lepidla.

Balenie:
Fóliové vrecia 25 kg
Fóliové vrecia 22,5 kg
Hliníkové vrecká 5 kg

Základné vlastnosti

 • ATLAS GEOFLEX EXPRESS sa vyrába ako suchá zmes najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov: prírodných i syntetických.
 • Široký rozsah hrúbok vrstvy lepidla (2-15 mm) umožňuje vykonávať:
 • - tenkovrstvové lepenie obkladových prvkov na rovnom podklade,
  - tenkovrstvové lepenie obkladových prvkov na nerovnom podklade, s predchádzajúcim vyrovnávacím stierkovaním,
  - hrubovrstvové lepenie obkladových prvkov na nerovnom podklade, bez nutnosti vyrovnávacieho stierkovania.
 • Nulový vertikálny sklz - umožňuje lepiť obkladové prvky „zhora nadol“, bez nutnosti podpery počas lepenia.
 • Pochôdznosť a škárovanie už po 12 hodinách - kvôli zrýchlenému procesu tuhnutia a schnutia malty pod obkladovým prvkom.

Základné parametre

 • Teplota prípravy lepidla a podkladu a okolitá teplota počas aplikácie: od +5 °C do +35 °C
 • Pomery miešania (voda/suchá zmes):
 • 0,26 ÷ 0,33 l / 1 kg
  1,3 ÷ 1,65 l / 5 kg
  5,85 ÷ 7,43 l / 22,5 kg
  6,5 ÷ 8,25 l / 25 kg
Hore
ATLAS GEOFLEX
ATLAS GEOFLEX
vysoko elastické gélové lepidlo 2-15 mm

Aktuálna dokumentácia