Helpline
ATLAS GEOFLEX EXPRESS

ATLAS GEOFLEX EXPRESS

rýchlo tuhnúce vysoko elastické gélové lepidlo, 2-15 mm

ATLAS GEOFLEX EXPRESS

Najdôležitejšie funkcie

 • pre rýchle práce - pochôdznosť už po 2 hodinách
 • možnosť škárovania už po 2 hodinách
 • lepenie keramických, kameninových, spekaných obkladových prvkov, mozaiky
 • pre komunikačné ťahy, kúpeľne, na balkóny a terasy
 • ideálny rozliv, bez sklzu dokonca u veľkoformátových obkladových prvkov
 • na problematické podklady napr. staré obklady a dlažby, teracco, sadrokartónové dosky, hydroizolácie, podlahové vykurovanie, betón a OSB dosky
 • široký rozsah zámesovej vody - prospôsobenie konzistencie k aplikačným potrebám
 • pre stierkovanie, tenko i hrubovrstvové lepenie
 • možnosť aplikácie v rozsahu teplôt od +5 ⁰C do +35 ⁰C

Popis produktu

V lepidle ATLAS GEOFLEX EXPRESS je použitá inovatívna technológia kremiči-tanového gélu v kombinácii s bielym cementom a rýchlo spracovateľným cementom.
To umožňuje získať:
• veľmi rýchle počiatočné tuhnutie, ktoré eliminuje možnosť tvorby stavebných solí pod obkladovými prvkami a v ich štruktúre,
• rýchle zvýšenie prídržnosti a pevnosti.

Kremičitanový gél má výnimočnú schopnosť viazať vodu. Akumulácia časti zámesovej vody umožňuje úplnú hydratáciu cementu, nezávisle od druhu lepených obkladových prvkov. Vďaka vhodnému využitiu vody, ktorá je nutná pre dokončenie procesu tuhnutia, umožňuje gélové lepidlo úplnú priľnavosť k podkladom s rôznym stupňom nasiakavosti.

Využitie technológie kremičitanového gélu spolu s rýchlo spracovateľným cementom prináša tieto konkrétne výhody:
• škárovanie už po 2 hodinách – rýchle opravy
• možnosť lepenia obkladových prvkov ľubovoľného druhu, rovnako tak nasiakavých ako aj nenasiakavých,
• možnosť dosiahnutia optimálnej konzistencie lepidla pre individuálne preferencie realizátora a potreby vychádzajúce z konkrétneho spôsobu použitia, vďaka dávkovaniu zámesovej vody v oveľa väčšom rozsahu ako v prípade klasických lepidiel na obklady a dlažby,
• dosiahnutie úplného rozlivu lepidla pod obkladovými prvkami (ideálne vyplnenie lepiaceho priestoru), a tým zlepšenie priľnavosti a trvanlivosti lepeného spoja, najmä pri použití v exteriéri budov,
• bezpečné lepenie obkladových prvkov na podkladoch vystavených priamemu slnečnému svetlu (pokiaľ teplota nepresiahne prípustnú hodnotu), počas obkladačských prác, a tiež počas tuhnutia lepidla.

Balenie:
Fóliové vrecia 25 kg
Fóliové vrecia 22,5 kg.

Základné vlastnosti

 • ATLAS GEOFLEX EXPRESS sa vyrába ako suchá zmes najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov: prírodných a syntetických.
 • Rýchle spracovanie - vďaka rýchlo tuhnúcemu cementu použitému v lepidle, ktorý umožňuje získať veľmi rýchly nárast prídržnosti a pevnosti, predovšetkým v počiatočnej dobe (prvé 2-3 hodiny po prilepení obkladových prvkov), pochôdznosť a škárovanie sú možné už po 2 hodinách. Lepidlo sa tiež odporúča na rýchle opravy podláh (napr. na balkónoch, terasách, a pod.)
 • Široký rozsah hrúbok vrstvy lepidla (2-15 mm) umožňuje vykonávať:
 • - tenkovrstvové lepenie obkladových prvkov na rovnom podklade,
  - tenkovrstvové lepenie obkladových prvkov na nerovnom podklade, s predchádzajúcim vyrovnávacím stierkovaním,
  - hrubovrstvové lepenie obkladových prvkov na nerovnom podklade, bez nutnosti vyrovnávacieho stierkovania.
 • Nulový vertikálny sklz - umožňuje lepiť obkladové prvky „zhora nadol“, bez nutnosti podpery počas lepenia.
 • Obkladový prvok sa neprepadá počas tuhnutia - vďaka tomu je možné pokračovať v prerušených obkladačských prácach, bez starosti, že klesne dolepený obkladový prvok (po jeho zavädnutí).
 • Nie je citlivý na premenlivé atmosférické podmienky - umožňuje rýchle a bezpečné lepenie obkladov a dlažieb v rôznych atmosférických podmienkach. Lepidlo rýchlo dosiahne vhodné úžitkové parametre a vďaka tomu je obmedzená možnosť poškodenia obkla-dových prvkov počas lepenia v exteriéroch budov.

Základné parametre

 • Možnosť aplikácie v rozsahu teplôt od +5 ⁰C do +35 ⁰C
 • Pomery miešania (voda/suchá zmes):
 • 0,24 ÷ 0,30 l / 1 kg
  6,0 ÷ 7,5 l / 25 kg
Hore
ATLAS GEOFLEX EXPRESS
ATLAS GEOFLEX EXPRESS
rýchlo tuhnúce vysoko elastické gélové lepidlo, 2-15 mm

Aktuálna dokumentácia