Helpline
ATLAS ULTRA GEOFLEX

ATLAS ULTRA GEOFLEX

gélové, vysoko flexibilné, plastické lepidlo na obklady a dlažby 2-15 mm

ATLAS ULTRA GEOFLEX

Najdôležitejšie funkcie

 • keramické, spekané obkladové a dlažobné prvky, mozaika, kamenina, sklo
 • kuchyňa, kúpeľňa, balkón, terasa, bazén, fasáda
 • vynikajúci rozliv, bez sklzu aj v prípade mega formátov > 5 m²
 • kritické podklady ako napr.: kov, OSB dosky, kompozitné dosky, staré obklady a dlažby, podlahové vykurovanie, hydroizolácie
 • dve zámesové vody – prispôsobenie konzistencie k potrebám

Popis produktu

V lepidle ATLAS ULTRA GEOFLEX je použitá inovatívna technológia silikátového gélu.

Silikátový gél má výnimočnú schopnosť viazať vodu. Gél vypĺňa póry vytvorené sieťou anorganických väzieb vo fáze tuhnutia lepidla. Akumulácia časti zámesovej vody umožňuje úplnú hydratáciu cementu, nezávisle od druhu lepených obkladov alebo dlažby. Vďaka vhodnému využitiu vody, ktorá je potrebná na dokončenie procesu tuhnutia, umožňuje gélové lepidlo úplnú prídržnosť k podkladom s rôznym stupňom savosti.

Využitie technológie silikátového gélu prináša tieto výhody:
• možnosť lepenia obkladových a dlažobných prvkov ľubovoľného druhu, rovnako tak nasiakavých ako aj nenasiakavých
• možnosť dosiahnutia optimálnej konzistencie lepidla pre individuálne preferencie zhotoviteľa a potreby vychádzajúce z konkrétneho spôsobu použitia, vďaka dávkovaniu zámesovej vody v oveľa väčšom rozsahu ako v prípade klasických lepidiel na obklady a dlažby,
• dosiahnutie úplného rozlivu lepidla pod obkladovými a dlažobnými prvkami (ideálne vyplnenie lepiaceho priestoru), a tým zlepšenie prídržnosti a trvanlivosti lepeného spoja, najmä pri použití v exteriéri budov.
• bezpečné lepenie obkladových a dlažobných prvkov na podkladoch vystavených priamemu slnečnému žiareniu, jako počas obkladačských prác, tak aj počas tuhnutia lepidla (napr. na balkónoch, terasách a pod.)

Balenie:
Fóliové vrecia 25 kg
Fóliové vrecia 22,5 kg
Hliníkové vrecká 5 kg

Základné vlastnosti

 • ATLAS ULTRA GEOFLEX sa vyrába vo forme suchej zmesi najkvalitnejšieho cementového spojiva, kameniva a špeciálne vybraných modifikačných prísad: prírodných a syntetických.
 • Vysoko flexibilný – deformovateľnosť S1 – kompenzuje deformácie podkladu a vnútorné pnutie.
 • Široký rozsah hrúbok vrstvy lepidla (2-15 mm) umožňuje vykonávať:
 • - tenkovrstvové lepenie obkladových a dlažobných prvkov na rovnom podklade,
  - tenkovrstvové lepenie obkladových a dlažobných prvkov na nerovnom podklade, s predchádzajúcim vyrovnávajúcim stierkovaním,
  - hrubovrstvové lepenie obkladových a dlažobných prvkov na nerovnom podklade, bez potreby vykonávať vyrovnávajúce stierkovanie.
 • Nulový sklz obkladov vykonaných z rôznych druhov obkladových prvkov vrátane veľkoformátových a kameninových dosiek – umožňuje lepiť obkladové prvky „zhora nadol”, bez nutnosti podpery počas lepenia.
 • Vysoká stabilita veľkoformátových dosiek (aj väčších ako 5 m2) lepených na vodorovných plochách - bez prepadania dosiek do vrstvy lepidla.
 • Pochôdznosť a škárovanie sú možné už po 12 hodinách – s ohľadem na zrýchlený proces tuhnutia a schnutia lepiacej hmoty pod obkladovým alebo dlažobným prvkom.
 • Lepidlo sa odporúča pre lepenie obkladových a dlažobných prvkov v nádržiach na pitnú vodu, potravinárskom priemysle, zdravotníckych zariadeniach, jasliach, materských školách a pod.

Základné parametre

 • Teplota prípravy lepidla, podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie: od +5 °C do +35 °C
 • Mešacie pomery (voda/suchá zmes):
 • 0,27 ÷ 0,36 l / 1 kg
  1,35 ÷ 1,8 l /5 kg
  6,08 ÷ 8,10 l / 22,5 kg
  6,75 ÷ 9,00 l / 25 kg
Hore
ATLAS ULTRA GEOFLEX
ATLAS ULTRA GEOFLEX
gélové, vysoko flexibilné, plastické lepidlo na obklady a dlažby 2-15 mm

Aktuálna dokumentácia