Helpline

ŠKOLENIA

Vďaka firme ATLAS sa každý realizátor môže zúčastniť odborného školenia a zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti. Naša spoločnosť v spolupráci s distribútormi organizuje technické školenia vrátane podrobného prehľadu technológií, ako aj odborné praktické ukážky.

Tieto školenia sú na najvyššej úrovni a zahŕňajú nasledujúce témy:

  • terasové systémy
  • podlahové potery a stierky
  • lepenie obkladov a dlažieb v kúpeľniach
  • sadrové výrobky
  • tepelná izolácia budov
  • povrchové úpravy stropov a stien

 

Školenia vedú najlepší odborníci v stavebnom obore a skúsení školitelia-praktici. ATLAS každý mesiac preškolí viac ako 1000 realizátorov.

Nečakajte – zdokonaľte si svoje vedomosti a zručnosti a využite ponuku ATLAS! Ak máte záujem o školenie, hľadajte informácie:

  • u poradcov ATLAS
  • u manažérov zahraničného trhu
  • u distribútorov produktov ATLAS