Infolinia
ATLAS DURUFLOW VM-500

ATLAS DURUFLOW VM-500

domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody, zapobiegająca zjawisku „bleedingu”

ATLAS DURUFLOW VM-500

Najważniejsze cechy

 • zmniejsza ryzyko segregacji mieszanki betonowej
 • zmniejsza ryzyko tzw. bleedingu
 • ułatwia produkcję betonu samozagęszczalnego

Opis

do góry
 • Produkcja betonu samozagęszczalnego

 • Produkcja betonu do betonowania podwodnego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

Zastosowanie

do góry

Domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody przeznaczona do produkcji:

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu o wysokiej ciekłości

 • betonu do betonowania podwodnego

 • betonu do specjalnych robót geotechnicznych

 • betonu o niskiej zawartości frakcji drobnych

 • betonu ciekłego z domieszkami upłynniającymi na bazie PCE

 • betonu o wymaganej wysokiej odporności na segregację, ograniczająca tzw. „bleeding”

 • betonu pompowalnego

 • betonu natryskowego

Właściwości

do góry
 • Znacząco obniża ryzyko wystąpienia segregacji mieszanki betonowej

 • Znacząco obniża ryzyko wydzielania się mleczka cementowego tzw. „bleeding”

 • Zwiększa jednorodność betonu

 • Redukuje wrażliwość mieszanki betonowej na zmiany wilgotności składników

 • Ułatwia produkcję betonów samozagęszczalnych

 • Zwiększa siły kohezji między składnikami mieszanki betonowej

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 015/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 1,2% masy cementu

Optymalne: 0,2 – 0,5% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW VM-500
ATLAS DURUFLOW VM-500
domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody, zapobiegająca zjawisku „bleedingu”

Aktualna dokumentacja