Infolinia
ATLAS LIGOCEL AW-540

ATLAS LIGOCEL AW-540

domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu

ATLAS LIGOCEL AW-540

Najważniejsze cechy

 • przyspiesza hydratację cementu w okresie niskich temperatur
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu w okresie zimowym
 • skraca okres pielęgnacji w okresie zimowym

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

 • Produkcja batonu wibroprasowanego

 

Opis

do góry

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych temperaturach powietrza przy zachowaniu warunkow dotyczących składu mieszanki i pielęgnacji w warunkach zimowych)

 • betonu o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej

 • elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych temperatur

Właściwości

do góry
 • Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych

 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego

 • Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się dozowanie LIGOCEL AW-540 z domieszkami upłynniającymi serii FORTIS i DURUFLOW w celu obniżenia współczynnika wodno-cementowego

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 016/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,5% masy cementu

Optymalne: 1,0 – 2,0% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener 1200 kg

do góry
ATLAS LIGOCEL AW-540
ATLAS LIGOCEL AW-540
domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu

Aktualna dokumentacja