Infolinia
IZOHAN EKO 2K

IZOHAN EKO 2K

dwuskładnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna

IZOHAN EKO 2K

Najważniejsze cechy

 • chemoodporna
 • elastyczna, mostkująca pęknięcia
 • niski opór dyfuzji pary wodnej
 • hamuje karbonatyzację betonu
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Służy do uszczelnienia zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, na elementach narażonych na oddziaływanie wody (również pod ciśnieniem), w starym i nowym budownictwie.

Główne właściwości

 • hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji (ma niski opór dyfuzyjny pary wodnej)
 • jest odporna na chemiczne roztwory agresywne
 • jest bardzo elastyczna, mostkująca pęknięcia

Główne parametry

 • Zużycie:3,0-4,5 kg/m2
 • Temperatura obróbki +8 st. C do +30 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN EKO 2K

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
• hamuje proces karbonatyzacji betonu

• umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji (ma niski opór dyfuzyjny pary wodnej)

• jest odporna na chemiczne roztwory agresywne

• nie zawiera rozpuszczalników

• nie zawiera chlorków (nie powoduje korozji stali)

• jest bardzo elastyczna, mostkująca pęknięcia

• jest odporna na promieniowanie UV

• jest odporna na benzynę i oleje

• może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz, na powierzchnie pionowe i poziome

ZASTOSOWANIE

do góry
• izolacja tarasów i balkonów (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi)

• uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz, w niskiej i wysokiej zabudowie, w starym i nowym budownictwie

• uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi

• uszczelnianie pływalni, jest odporna na wodę basenową

• przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz wnikaniu jonów chlorkowych

• uszczelnianie zbiorników z nieczystościami, jest odporna na działanie ścieków bytowych

• uszczelnianie zbiorników wody użytkowej

• uszczelnianie zbiorników na gnojowicę

• uszczelnianie wysypisk śmieci

• uszczelnianie pomieszczeń myjni samochodowych

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
komponent A: wodna dyspersja tworzyw sztucznych
komponent B: modyfikowana mieszanka cementowa
Proporcje mieszania:
Przy aplikacji pacą:
5 (skł. B): 3 (skł. A) wagowo
Przy aplikacji pędzlem:
5 (skł. B): 3,5-4 (skł. A) wagowo
Masa właściwa:
1,6 kg/dm3
Przyczepność powłoki do betonu:
ok. 2,05 MPa
Wydłużenie względne przy max. naprężeniu:
ok. 94,3%
Konsystencja robocza wg stożka opadowego:
ok. 9,9 cm
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
ok. 112,5 N
Przyczepność powłoki przy działaniu wody o temp. +60°C:
ok. 1,75 MPa
Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania:
ok. 1,27 MPa
Przepuszczalność pary wodnej:

5,8 m (grubość warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równy oporowi powłoki)

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych:
2,67*10-13
Odporność chemiczna:
 
roztwór o pH~5
odporna
0,1% roztworu fenolu
odporna
roztwór wodny o zawartości jonów
NH4+ ~60 mg/l
odporna
roztwór wodny o zawartości jonów
SO42- ~3000 mg/l
odporna
woda basenowa
odporna

Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego:

brak przesiąkania
Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego:
brak przesiąkania
Odporność na ujemne temperatury:
do -30°C
Odporność na wodę pod ciśnieniem:
≤ 0,7 MPa
Odporność powłoki na powstawanie rys:
3,6 mm przy 2,5 mm grubości warstwy
Temperatura obróbki:
od +8°C do +30°C
Maksymalna grubość nanoszenia:
2 mm na warstwę
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw:
ok. 3-4 godzin
Przydatność gotowej masy do aplikacji:
maksymalnie 60 min.
Możliwe obciążenie powierzchni:
 
deszczem
po 12 godzinach
ruchem pieszych
po 1 dniu
zasypanie wykopu
po 3 dniach od położenia ostatniej warstwy
wodą pod ciśnieniem
po 3 dniach od położenia ostatniej warstwy

ZUŻYCIE

do góry

Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do typu wykonywanej izolacji.

 

Typ izolacji

Zalecana grubość warstwy

[mm]
Zużycie
[kg/m2]
Przeciwwilgociowa
2
3,0
Przeciwwodna (woda gruntowa)
2,5
3,75
Przeciwwodna (woda pod ciśnieniem)
3
4,5
 

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche lub matowo wilgotne, czyste i nośne. Należy usunąć z niego wszelkie środki, materiały powłoki, nacieki (np. cementowe) zapobiegające przywieraniu oraz inne znajdujące się na nim luźne części. Jeżeli poprzednio ułożono powłokę bitumiczną należy ją usunąć.

Przy nakładaniu IZOHAN EKO 2K na murze należy zwrócić uwagę, aby mur był pełnospoinowy.

Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże mineralne lekko zwilżyć, trzeba przy tym unikać stojącej wody.
Jeśli występują ubytki w podłożu należy je wygładzić zaprawą cementową lub zaprawami z serii IZOHAN renobud R.

Podłoża o normalnej chłonności, niepylące nie wymagają gruntowania. Silnie chłonne podłoża oraz te zawierające gips wymagają zagruntowania preparatem  IZOHAN ekogrunt.

Aplikacja materiału
IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2-składnikowa) dostarczana jest w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy wsypać do komponentu płynnego i mieszać wolno mieszadłem tak długo, aż powstanie jednorodna homogeniczna masa (ok. 2 min).

Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min. materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można, w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji związanej z rodzajem aplikacji, dodać do 3% wody (przed mieszaniem!).
Wymieszany, gotowy do obróbki materiał należy zużyć w czasie 1 godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany.

IZOHAN EKO 2K  (ekofolię wysokociśnieniową 2-składnikową)
można nanosić za pomocą pędzla, szpachli lub urządzenia natryskowego.
Pierwszą cienką warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów w podłożu pędzlem, wcierając w podłoże. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3-4 godz., aby warstwa wyschła. Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować odstęp czasu wynoszący 4 godz.

W jednej aplikacji roboczej nie aplikować warstwy grubszej niż 2 mm (zalecane 1 mm).

Po upływie ok. 24 godz. na wyschniętą folię można przyklejać okładziny ceramiczne na kleje mineralne oznaczone C2.

Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Powierzchnie te różnie pracują względem siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. Z tego względu we wszystkich narożnikach powinny być wtopione IZOHAN taśmy uszczelniające 120/120.

UWAGI

do góry
Wyrób w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalny w wodzie i wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez ok. 12 godz.

Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Preparat drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Ze względu na postać suchego składnika pyłowego, może on mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Komponenty należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, (najlepiej na paletach). Komponent B (wodna dyspersja) należy transportować przechowywać w temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia (komponentu A i komponentu B) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN EKO 2K
IZOHAN EKO 2K
dwuskładnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna