Infolinia
IZOHAN epoxy C-505

IZOHAN epoxy C-505

fuga epoksydowa

IZOHAN epoxy C-505

Najważniejsze cechy

 • wodoszczelna
 • bezskurczowa
 • wydajna
 • odporna na ścieranie
Chemoodporny Chemoodporny
Paca gumowa Paca gumowa
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Szpachla Szpachla

Opis

Stosowana jest do spoinowania płytek ceramicznych, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na różnorodnych podłożach. Stosowanie fugi IZOHAN epoxy C-505 zaleca się szczególnie jako zaprawę spoinującą na powierzchniach stawiających wysokie wymagania odnośnie odporności chemicznej oraz mechanicznej, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym.

Główne właściwości

 • odporny na działanie niskich i wysokich temperatur
 • wiąże i twardnieje bez skurczu
 • wysoka wytrzymałość chemiczna i mechaniczna
 • wodoszczelny

Główne parametry

 • Zużycie: 0,23-2,9 kg/m2
 • Temperatura obróbki +10 st. C do +25 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN epoxy c-505

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    jest wodoszczelna
•    odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
•    o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
•    odporna na działanie chemikaliów
•    wydajna i łatwa w stosowaniu
•    wiąże i twardnieje bez skurczu
•    odporna na ścieranie
•    przyjazny środowisku naturalnemu
•    o wysokiej sile wypełnienia

ZASTOSOWANIE

do góry

IZOHAN epoxy C-505 stosowana jest do spoinowania płytek ceramicznych, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na różnorodnych podłożach m.in. jastrychach cementowych , tynkach, betonach, płytach g-k, metalu, płytach drewnopochodnych itp.

Stosowanie fugi  IZOHAN epoxy C-505 zaleca się szczególnie jako zaprawę spoinującą na powierzchniach stawiających wysokie wymagania odnośnie odporności chemicznej oraz mechanicznej, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym (np. baseny pływackie, kuchnie przemysłowe, natryski, balkony, oczyszczalnie ścieków, rzeźnie, browary, mleczarnie, stanowiska w oborach, sauny etc.) 

Skład:

żywica epoksydowa z wypełniaczami mineralnym i dodatkami

Kolory:
35 kolorów

Gęstość (komponent A+B):

ok. 1,35 kg/dm3

Proporcje mieszania:

8,9 składnik A : 1,1 składnik B
Temperatura stosowania:
od +10oC do +25oC
Czas zużycia:
ok. 45 min
Przyczepność
5,0 MPa do ceramiki
5,0 MPa do płyty wiór.
0,2 MPa do płyty g-k
2,0 MPa do płyty g-w
3,5 MPa do betonu
Czas osiągnięcia wytrzymałości
technologicznej:
ok. 24 godz
Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości mechanicznej:
28 dni
Czas osiągnięcia pełnej  wytrzymałości
chemicznej:
ok. 7 dni
 
Odporność chemiczna:
30% kwas siarkowy
20% ług sodowy
20% ług potasowy
3% kwas solny
10% kwas cytrynowy
5% kwas mlekowy

3% nadtlenek wodoru

amoniak                                           
lekki olej opałowy

olej i tłuszcze roślinne

środki czyszczące
piwo
soki owocowe
sól kuchenna rozt. nas

WYMAGANIA NORMOWE

do góry
PN-EN 13888:2004
RG

Odporność na ścieranie

≤ 250 mm3

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych

≥ 30 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych 

≥ 45 N/mm2
Skurcz
≤ 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min

≤ 0,1 g

ZUŻYCIE

do góry
płytki o boku
grubość spoiny
szer. spoiny
2mm
szer. spoiny
5mm
szer. spoiny
10mm

5 x 5 cm

4 mm
0,6 kg/m2
1,5 kg/m2
2,9 kg/m2
10 x10 cm
7 mm
0,52 kg/m2
1,3 kg/m2
2,6 kg/m2
15 x15 cm
7 mm
0,35 kg/m2
0,87 kg/m2
1,7 kg/m2

20 x 20 cm

8 mm

0,23 kg/m2
0,57 kg/m2
1,2 kg/m2
30 x 30 cm

9 mm

0,6 kg/m2
0,6 kg/m2
0,6 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

przygotowanie podłoża

Przed spoinowaniem należy upewnić się o prawidłowym ułożeniu materiału wykończeniowego i całkowitej przyczepności płytek do podłoża. Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wyschnięta. Szczeliny należy oczyścić z pozostałości kleju, również tych związanych, aby zapewnić jednakowe wymiary układanej spoiny  i osiągnięcie maksymalnej odporności chemicznej. Ponadto należy je oczyścić z pyłu i części kruchych.

Przed wykonaniem spoin należy przeprowadzić próbę czyszczenia powierzchni, które może być utrudnione w przypadku materiałów porowatych. Dlatego zaleca się przeprowadzenie próby poza miejscem wykonywania prac lub w mało widocznej części podłoża.

 
przygotowanie produktu

Przed rozpoczęciem prac oba tworzące zaprawę komponenty należy dokładnie i intensywnie wymieszać z zachowaniem proporcji wagowych za pomocą wolnoobrotowego (»600obr/min) mieszadła od dołu ku górze. Do wiadra ze składnikiem A  dodać składnik B
(utwardzacz) i mieszać dokładnie aż do uzyskania jednorodnej  konsystencji i barwy mieszaniny. Należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie zużyta w ciągu 45 min.

Pojemniki zawierają komponenty w proporcjach odpowiednich do mieszania. Przy częściowym wykorzystaniu opakowań należy przestrzegać zalecanych proporcji mieszania.

 
nakładanie

IZOHAN epoxy C-505 nakłada się na powierzchnię w sposób równomierny za pomocą gumowej packi lub szpachelki. Rozprowadzać zaprawę po całej powierzchni aż do całkowitego wypełnienia szczelin, wykonując ruchy po przekątnej płytek. Niezwłocznie usunąć nadmiar zaprawy, pozostawiając na powierzchni jedynie cienką powłokę. Czyszczenie powierzchni rozpocząć niezwłocznie po spoinowaniu (nie później niż po 20 minutach). W przypadku okładziny glazurowanej, gładkiej bez porów dokonuje się tej czynności za pomocą miękkiej gąbki i odrobiny wody. Jeśli okładzina jest porowata (posiada strukturę), to przemywa się ją twarda gąbką i odrobina wody. Pozostałe ślady należy ponownie zetrzeć wilgotną gąbką. W celu ułatwienia pracy do wody można dodać ok. 10 % spirytusu. Po upływie 4 godzin w temperaturze ok. 20ºC zmywanie resztek preparatu nie jest już możliwe. Świeże spoiny należy chronić przed deszczem, rosą i spadkiem temperatur poniżej +5ºC, aż spoiny będą całkowicie stwardniałe i wyschnięte.

UWAGI

do góry

Przechowywanie do 12 miesięcy od daty produkcji – na paletach, w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Utwardzacz fugi IZOHAN epoxy C-505 ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Nie można wykluczyć powstania przebarwień po działaniu chemikaliów.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie.

do góry
IZOHAN epoxy C-505
IZOHAN epoxy C-505
fuga epoksydowa