Infolinia
IZOHAN KRYSTALIZATOR K6

IZOHAN KRYSTALIZATOR K6

mineralna powłoka do uszczelnień krystalicznych

IZOHAN KRYSTALIZATOR K6

Najważniejsze cechy

 • uszczelnia pory w podłożu
 • tworzy wodoszczelną powłokę
 • mostkowanie rys do 0,4 mm
 • na świeży, mokry beton
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Do uszczelniania powierzchni betonowych i żelbetowych.

Główne właściwości

 • uszczelnia pory w podłożu
 • tworzy wodoszczelną powłokę izolacyjną
 • poprzez krystalizację aktywnych związków chemicznych w porach betonu, uzyskuje się dodatkowe wgłębne uszczelnienie podłoża
 • jest wodoszczelna
 • odporna na działanie środowisk agresywnych odpowiadających klasie ekspozycji XA3 oraz chemoodporna
 • można ją aplikować na świeży, mokry beton
 • można stosować na tynki cementowe, cegłę i kamień
 • posiada zdolność do mostkowania rys do 0,4 mm
 • odporna na wodę chlorowaną i ozonowaną
 • można stosować do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
 • jest paroprzepuszczalna

Główne parametry

 • Czas wstępnego twardnienia ≥ 60 min
 • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa
 • Przyczepność do betonu ≥ 1 MPa
 • Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa
 • Wytrzymuje parcie na powłokę 10 atm (parcie pozytywne) 3,5 atm (parcie negatywne)
 • Zużycie:1÷1,5 kg/m2 na jedną powłokę
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN KRYSTALIZATOR K6

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
·   uszczelnia pory w podłożu,
·   tworzy wodoszczelną powłokę izolacyjną,
·   poprzez krystalizację aktywnych związków chemicznych w porach betonu, uzyskuje się dodatkowe wgłębne uszczelnienie podłoża,
·   jest wodoszczelna,
·   odporna na działanie środowisk agresywnych odpowiadających klasie ekspozycji XA3 oraz chemoodporna,
·   można ją aplikować na świeży, mokry beton,
·   można stosować na tynki cementowe, cegłę i kamień,
·   posiada zdolność do mostkowania rys do 0,4 mm,
·   odporna na wodę chlorowaną i ozonowaną,
·   można stosować do uszczelniania zbiorników na wodę pitną,
·   jest paroprzepuszczalna.

ZASTOSOWANIE

do góry
·   do uszczelniania powierzchni betonowych i żelbetowych w budownictwie przemysłowym, hydrotechnicznym, sanitarnym, energetycznym, ogólnym,
·   do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów oraz piwnic,
·   do uszczelniania obiektów narażonych na pozytywne oraz negatywne parcie wody,
·   stosowana zarówno w przypadku starych budynków, jak i obiektów nowobudowanych.

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
cement portlandzki, drobne kruszywo, dodatki chemiczne
Gęstość suchej mieszanki:                
1,2 ± 5% kg/dm3
Max wielkość kruszywa:  
0,63 mm
Konsystencja robocza:
12,0 ± 1 cm
Czas wstępnego twardnienia: 
≥ 60 min
Wytrzymałość na ściskanie:
≥ 30 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 
≥ 7 MPa
Przyczepność do betonu:   
≥ 1 MPa
Nasiąkliwość wodą:              
≤ 12%
Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu:
0,5 MPa
Wytrzymuje parcie na powłokę:
 
- pozytywne:                        10 atm
- negatywne:                        3,5 atm
Idealna temperatura stosowania:
od + 15oC do + 20oC

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry
Powierzchnie powinny być czyste, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, smoły, oleje, mleczka cementowego, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe, zwarte, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów.
W razie konieczności należy naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem wyrównawczym.
Przed zastosowaniem IZOHAN krystalizator K6 należy obficie, dokładnie nawilżyć podłoże czystą wodą. Produkt IZOHAN krystalizator K6 wykorzystuje wodę w procesie penetracji w głąb betonu oraz przy tworzeniu kryształów w jego porach i kapilarach.

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Produkt rozrabia się czystą wodą w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. W przypadku aplikacji za pomocą pędzla lub szczotki na 25 kg IZOHAN krystalizator K6 przypada 6÷7 l wody. Stosując metodę natryskową należy zwiększyć ilość wody od 5 do 10%.
IZOHAN krystalizator K6 nanosić w dwóch operacjach roboczych, stosując przy tym krzyżową metodę aplikacji. Drugą warstwę można nakładać, jeżeli pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, lecz wystarczająco związana oraz odporna na uszkodzenia wynikające z aplikacji drugiej warstwy.
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji IZOHAN krystalizator K6 należy pielęgnować świeżą powłokę zraszając wodą 3 razy dziennie przez okres 2÷3 dni. W okresie wysokich temperatur należy powierzchnie przykryć folią lub matą z brezentu. Zbiorniki na wodę pitną lub baseny kąpielowe należy pozostawić nienapełnione przez okres następnych 14 dni po okresie pielęgnacji.

UWAGI

do góry
 • Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od + 5oC do + 25oC oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Nie należy stosować produktu podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
 • Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
 • Produkt należy chronić przed dostępem dzieci. Przestrzegać przepisów BHP
 • Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5oC
do góry
IZOHAN KRYSTALIZATOR K6
IZOHAN KRYSTALIZATOR K6
mineralna powłoka do uszczelnień krystalicznych