piksel
Infolinia
IZOHAN RENOBUD R-102

IZOHAN RENOBUD R-102

powłoka antykorozyjna

IZOHAN RENOBUD R-102

Najważniejsze cechy

 • odporna na działanie mrozu
 • dobrze przyczepna
 • paroprzepuszczalna
 • wiąże z minimalnym skurczem
Mosty Mosty
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Wykonywanie warstwy sczepnej między podłożem betonowym a warstwami naprawczymi lub warstwami sczepnymi.

Główne właściwości

 • odporna na działanie mrozu
 • odporna na działanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie
 • dobrze przyczepna do betonowego podłoża
 • paroprzepuszczalna

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 1,8-2,0 kg/m2
 • Temperatura obróbki i aplikacji: +5°C do +25°C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN RENOBUD R-102

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    odporna na działanie mrozu

•    odporna na działanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie

•    dobrze przyczepna do betonowego podłoża

•    paroprzepuszczalna

•    wiąże z minimalnym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych

ZASTOSOWANIE

do góry

IZOHAN renobud R-102 jest przeznaczony do nakładania na oczyszczoną i odkurzoną powierzchnię betonu przed nakładaniem zapraw naprawczych IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104 albo szpachlówki wyrównującej IZOHAN renobud R-105.

DANE TECHNICZNE

do góry
Baza materiałowa

sucha, drobnoziarnista, modyfikowana zaprawa cementowa

Proporcja mieszania z wodą

1:0,15 wagowo (na 25kg worek 3,75 l wody
Gęstość nasypowa
1,43 ± 0,07 g/cm3
Gęstość objętościowa
1,75 ± 0,08 g/cm3
Uziarnienie
do 1,2 mm
Odporność na ujemne temperatury:
do -20ºC
Temperatura obróbki i aplikacji:
od +5ºC do +25ºC
Czas mieszania preparatu z czystą wodą
nie mniej niż 3 min
Czas przydatności do stosowania gotowej mieszaniny
≤ 30 min. (w temp. +20ºC)

ZUŻYCIE

do góry

Ok. 1,8-2,0 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

Przygotowanie podłoża

IZOHAN renobud R-102 może być nakładany na podłoża wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż C20/25 o czystej i chłonnej powierzchni. Powierzchnie gładkie powinny być uszorstnione. Powierzchnię betonu należy oczyścić z brudu, kurzu i plam metodą piaskowania lub wodą pod wysokim ciśnieniem. Wystające pręty zbrojeniowe po oczyszczeniu należy pokryć zaprawą antykorozyjną IZOHAN renobud R-101, a następnie beton pokryć materiałem IZOHAN renobud R-102. Zaprawę nanosić przy pomocy szczotki lub pędzla z twardym włosiem. Betonowe podłoże powinno być zwilżone do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiału

Materiał IZOHAN renobud R-102 przed aplikacją należy wymieszać z czystą wodą przez ok. 3 min. za pomocą elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego w proporcji wagowej 1 : 0,15 (IZOHAN renobud R-102 25 kg – woda 3,75 l) w czystym pojemniku aż do uzyskania jednolitej mieszaniny. Po odczekaniu ok. 30 minut od ułożenia warstwy sczepnej należy nakładać zaprawy naprawcze IZOHAN renobud R-103, IZOHAN renobud R-104 lub szpachlówkę wyrównującą IZOHAN renobud R-105 stosując zasadę „mokre na mokre”. Czas obrabiania po około 40 minutach.

UWAGI

do góry

Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczonym przed wilgocią i przemarzaniem. Termin przechowywania w w/w warunkach do 12 miesięcy.

Wymieszany preparat jest wrażliwy na mróz. Stwardniałego preparatu nie należy stosować. Przygotowywać porcje nie większe niż mogą być zużyte w ciągu czasu podanego w reżimie technologicznym.

Zaleca się myć narzędzia wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu, a w przypadku zaschnięcia czyścić mechanicznie

Wyrób zawiera cement.

Chronić oczy i skórę przed kontaktem z produktem. W przypadku dostania się do oka natychmiast udać się do okulisty. Przechowywany materiał chronić przed dziećmi.

do góry
IZOHAN RENOBUD R-102
IZOHAN RENOBUD R-102
powłoka antykorozyjna