piksel
Infolinia
IZOHAN RENOBUD R-103

IZOHAN RENOBUD R-103

zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm

IZOHAN RENOBUD R-103

Najważniejsze cechy

 • odporny na działanie mrozu
 • dobra przyczepność
 • paroprzepuszczalny
 • wiąże z minimalnym skurczem
Mosty Mosty
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Służy do naprawiania betonu i wypełniania ubytków, gdy grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 do 40 mm; wykonywania feset, warstw spadkowych.

Główne właściwości

 • odporny na działanie mrozu
 • odporny na działanie soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odladzania
 • dobra przyczepność do betonowego podłoża
 • paroprzepuszczalny
 • stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem do wnętrza betonu dwutlenku węgla
 • wiąże z minimalnym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 1,9 kg/m2/mm warstwy
 • Temperatura obróbki i aplikacji: +5°C do +25°C
 • IZOHAN RENOBUD R-103

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    odporna na działanie mrozu

•    odporna na działanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie

•    dobrze przyczepna do betonowego podłoża

•    paroprzepuszczalna

•    stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem do wnętrza betonu dwutlenku węgla

•    wiąże z minimalnym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych

ZASTOSOWANIE

do góry

Zaprawa naprawcza IZOHAN renobud R–103 jest przeznaczona do naprawiania betonu, wypełniania ubytków, gdy grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 do 40 mm. IZOHAN renobud R–103 nakłada się na oczyszczoną powierzchnię betonu, na którą uprzednio nałożono warstwę sczepną z zaprawy IZOHAN renobud R–102.

DANE TECHNICZNE

do góry
Baza materiałowa:
Sucha, drobnoziarnista, modyfikowana zaprawa cementowa
Proporcje mieszania z wodą:        
1:0,15÷0,20 wagowo (na 25 kg worek od 3,75-5,0 l wody)
Gęstość nasypowa:
1,58 +/- 0,08 g/cm3
Gęstość objętościowa:
2,12 +/- 0,11 g/cm3
Uziarnienie:
do 3 mm
Przyczepność do betonu badana metodą „pull-off”:
≥ 2,0 MPa
Przyczepność do betonu badana metodą „pull - off” po 150 cyklach zamrażania i odmrażania:
≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
≥ 6,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
≥ 35,0 MPa
Odporność na ujemne temperatury:
do - 20°C
Temperatura obróbki i aplikacji:
od +5°C do +25°C
Czas mieszania preparatu z czystą wodą:
nie mniej niż 3 min.
Czas przydatności do stosowania gotowej mieszaniny:
≤ 30min. (w temp. +20°C)
Czas obrabania:
po co najmniej 1 dniu

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

IZOHAN renobud R–103 może być nakładany na podłoża wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż C20/25 (B25) o czystej i chłonnej powierzchni. Powierzchnie powinny być pokryte warstwą sczepną wykonaną z zaprawy IZOHAN renobud R–102.

Materiał IZOHAN renobud R – 103 przed aplikacją należy wymieszać za pomocą elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego z czystą wodą przez 3 minuty, w proporcji wagowej 1:0,15–0,20 (IZOHAN renobud R–103: 25 kg – woda: od 3,75 do 5,0 l) w zależności od warunków atmosferycznych, w czystym pojemniku, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny.

IZOHAN renobud R–103 należy nakładać natychmiast po wymieszaniu na matowo –wilgotną warstwę sczepną za pomocą kielni lub natrysku.

Przydatność do stosowania gotowej mieszaniny wynosi nie więcej niż 40 min. (w temp. +20ºC). Czas obrabiania po co najmniej 1 dniu.

ZUŻYCIE

do góry

Około 1,9 kg / m2/ mm warstwy