piksel
Infolinia
IZOHAN RENOBUD R-105

IZOHAN RENOBUD R-105

szpachla naprawcza od 2 do 6 mm typu PCC

IZOHAN RENOBUD R-105

Najważniejsze cechy

 • odporny na działanie mrozu
 • dobrze przyczepny do podłoża
 • paroprzepuszczalny
 • wiąże z minimalnym skurczem
Mosty Mosty
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Naprawianie drobnych ubytków betonu oraz wyrównywanie powierzchni betonu, a także jako powłoka ochronna betonowych powierzchni mostów.

Główne właściwości

 • odporny na działanie mrozu
 • jest odporny na działanie soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odladzania
 • ma dobrą przyczepność do betonowego podłoża
 • jest paroprzepuszczalny
 • stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem do wnętrza betonu dwutlenku węgla
 • wiąże z małym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 1,7-1,8 kg/m2
 • Temperatura obróbki: +5°C do +25°C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN RENOBUD R-105

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    odporny na działanie mrozu

•    odporny na działanie soli stosowanej do odladzania, rozpuszczonej w wodzie

•    dobrze przyczepny do betonowego podłoża

•    paroprzepuszczalny

•    stanowi skuteczną barierę przed wnikaniem do wnętrza betonu dwutlenku węgla

•    zaprawa wiąże z małym skurczem, również pod wpływem obciążeń dynamicznych

ZASTOSOWANIE

do góry

IZOHAN renobud R–105 jest przeznaczony do naprawiania drobnych ubytków betonu oraz wyrównywania powierzchni betonu, a także jako powłoka ochronna betonowych powierzchni mostów. IZOHAN renobud R–105 nakłada się na oczyszczoną powierzchnię betonu. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy przed nakładaniem szpachlówki IZOHAN renobud R–105 naprawić beton zaprawami naprawczymi IZOHAN renobud R–103 i IZOHAN renobud R–104(w zależności od wielkości ubytków).

DANE TECHNICZNE

do góry
Baza materiałowa

sucha, drobnoziarnista, modyfikowana zaprawa cementowa

Proporcja mieszania z wodą

1:0,15÷0,18 wagowo (na 25kg worek 3,75 do 4,5 l wody)
Gęstość nasypowa
1,3 ± 0,07 g/cm3
Gęstość objętościowa
1,6 ± 0,08 g/cm3
Uziarnienie
do 0,5 mm
Odporność na ujemne temperatury
do -20ºC
Temperatura obróbki i aplikacji:
od +5ºC do +25ºC
Przyczepność do betonu badana metodą „pull-off”
≥ 1,5 MPa

Przyczepność do betonu badana metodą „pull-off” po 150 cyklach zamrażania i odmrażania:

≥ 1,2 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
≥6,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
≥ 25 MPa
Czas mieszania preparatu z czystą wodą
nie mniej niż 3 min
Czas przydatności do stosowania gotowej mieszaniny
≤ 30 min. (w temp. +20ºC)
Czas obrabiania
po ok. 3 dniach

ZUŻYCIE

do góry
ok. 1,7-1,8 kg / m2/ mm

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

IZOHAN renobud R–105 może być nakładany na podłoża wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż C20/25 o czystej i chłonnej powierzchni. Powierzchnie powinny być pokryte warstwą sczepną wykonaną z IZOHAN renobudu R–102.

Materiał IZOHAN renobud R–105 przed aplikacją należy wymieszać za pomocą elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego z czystą wodą przez 3 minuty, w proporcji wagowej 1:0,15¸0,18 (IZOHAN renobud R–105 25 kg – woda 3,75¸4,5 l) w czystym pojemniku, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny. IZOHAN renobud R–105 należy nakładać na matowo–wilgotną warstwę sczepną wykonaną na betonach i żelbatach oraz na powierzchniach naprawionych zaprawami IZOHAN renobud R–103 i IZOHAN renobud R–104, za pomocą kielni, pacy lub natrysku. Naniesioną zaprawę szpachlową należy ściągnąć i wygładzić.

Przydatność do stosowania gotowej mieszaniny wynosi nie więcej niż 25 min. (w temp. +20oC). Czas obrabiania po co najmniej trzech dniach.

UWAGI

do góry

Przechowywanie w pomieszczeniach chłodnych, suchych, w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczonym przed wilgocią i przemarzaniem. Termin przechowywania w w/w warunkach do 12 miesięcy.

Wymieszany preparat jest wrażliwy na mróz. Stwardniałego preparatu nie należy stosować. Przygotować porcje nie większe niż mogą być zużyte w ciągu czasu podanego w reżimie technologicznym.

Zaleca się myć narzędzia wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu, a w przypadku zaschnięcia czyścić mechanicznie.

Wyrób zawiera cement. Chronić oczy i skórę przed kontaktem z produktem. W przypadku dostania się do oka natychmiast udać się do okulisty. Przechowywany materiał chronić przed dziećmi.

do góry
IZOHAN RENOBUD R-105
IZOHAN RENOBUD R-105
szpachla naprawcza od 2 do 6 mm typu PCC