Infolinia
IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT

IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT

sztywna mikrozaprawa uszczelniająca

IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT

Najważniejsze cechy

 • hamuje karbonatyzację betonu
 • umożliwia przepływ pary
 • odporny na parcie wody
 • odporny na działanie ścieków
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

IZOHAN szczelny fundament jest jednoskładnikową, sztywną mikrozaprawą uszczelniającą stosowaną na nieodkształcalnych podłożach na zewnątrz i wewnątrz.

Główne właściwości

 • hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • umożliwia swobodny przepływ pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji
 • odporna na parcie wody pozytywne i negatywne
 • może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków na powierzchnie poziome i pionowe
 • przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonów chlorkowych
 • odporna na działanie ścieków bytowych i wody basenowej

Główne parametry

 • Przyczepność powłoki do betonu metodą “pull off”: ok. 1,00 MPa
 • Odporność na wodę pod ciśnieniem: 1,0 MPa
 • Przepuszczalność pary wodnej: ≤ 5m
 • Wydajność - ok. 1,5 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
• hamuje proces karbonatyzacji betonu
• umożliwia swobodny przepływ pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji
• odporna na parcie wody pozytywne i negatywne
• może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków na powierzchnie poziome i pionowe
• przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonów Chlorkowych
• odporna na działanie ścieków bytowych i wody basenowej

ZASTOSOWANIE

do góry
• przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonów Chlorkowych
• uszczelniania wewnętrznego przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu wannowego)
• uszczelniania zewnętrznych elementów podziemnych
• konstrukcji budowli narażonych na działanie wody gruntowej (również pod ciśnieniem) w starym i nowym budownictwie
• wykonywania izolacji przeciwwodnych w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym oraz hydrotechnicznym
• uszczelniania zbiorników na wodę, zbiorników na nieczystości, oczyszczalni ścieków

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:   
sucha, modyfikowana, mieszanka cementowa
Gęstość nasypowa:
ok. 1,50 kg/dm3
Odporność na ujemne temperatury:
 
do –30oC
Przyczepność powłoki
do betonu metodą “pull off”:
ok. 1,00 MPa
Odporność na wodę pod ciśnieniem:               
1,0 MPa
Przyczepność  powłoki przy działaniu wody o temperaturze +60oC:
ok.1,0 MPa
Przyczepność  powłoki po
cyklach zamrażania i odmrażania:
ok. 0,9 MPa
 
Przepuszczalność pary wodnej:
≤ 5m
Odporność chemiczna
 
roztwór o pH ~5 
0,1 % roztworu fenolu
roztwór wodny o zawartości jonów NH4+ ~60 mg/l
roztwór wodny o zawartości jonów SO4 2- ~3000 mg/l
woda basenowa
Przydatność gotowej masy do aplikacji:
max 60 min.
Maksymalna grubość nanoszenia:
max.2 mm na warstwę
Temperatura obróbki:
+8oC do + 30oC
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw
ok. 3-4 godz.
Obciążenie deszczem
po około 12 godz.
Obciążenie ruchem pieszych
po około 1 dniu
Obciążenie zasypanie wykopu
po około 3 dniach od położenia ostatniej warstwy
Obciążenie wodą pod ciśnieniem:
po około 7  dniach

ZUŻYCIE

do góry
Wydajność - ok. 1,5 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Zużycie uzależnione od typu izolacji:
·         izolacja przeciwwilgociowa: zalecana grubość warstwy 2 mm – zużycie 3,0 kg/m2
·         izolacja przeciwwodna (woda nie wywierająca ciśnienia): zalecana grubość warstwy 2,5 mm – zużycie 3,75 kg/m2
·         izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie): zalecana grubość warstwy 3 mm – zużycie 4,5 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie materiału
IZOHAN szczelny fundament dostarczana jest w postaci proszku do wymieszania z wodą w odpowiedniej proporcji. Mieszanie należy prowadzić w czystym pojemniku z czystą wodą, aż do uzyskania konsystencji odpowiedniej do obróbki za pomocą pędzla, pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego (ok. 3 minuty). Optymalna ilość wody wynosi 18-22% (na 15 kg worek, od 2,7 do 3,3 l wody). Wiążącej zaprawy nie należy rozrabiać wodą, ani mieszać z sucha zaprawą.
 
Aplikacja materiału
Pierwszą cienką warstwę nanosi się, mocno wcierając za pomocą pędzla, w celu zamknięcia porów w podłożu. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3 godz., aby warstwa wyschła.  Zalecana grubość nanoszenia jednej warstwy 1 mm. Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować przerwę technologiczną wynoszącą ok. 3-4 godz. Powlokę należy nanosić minimum w dwóch warstwach.  Grubość naniesionych warstw nie może byc cieńsza niż 2 mm. Przy wykonywaniu hydroizoalcji typu wannowego wymagana łączna grubość izolacji to 3 mm.
Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich narożnikach powinny być wykonane fasety (wyoblenia) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy IZOHAN  renobud R-103, kąty zewnętrzne należy sfazować.
IZOHAN szczelny fundament w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalny w wodzie i wrażliwy na działanie mrozu.  Świeżą powłokę przez co najmniej 24 godziny utrzymywać w stanie wilgotnym. Podczas wiązania miejsca izolowane należy ochronić przed szybkim wyschnięciem oraz niekorzystnym warunkami atmosferycznymi (silne nasłonecznienie, opady).

UWAGI

do góry

Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT
IZOHAN SZCZELNY FUNDAMENT
sztywna mikrozaprawa uszczelniająca