piksel
Infolinia

RENOWACJA BUDOWLI

PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS PREPARAT KRZEMIONKUJĄCY KS
 • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci przez ściany
 • do iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej
 • na nasiąkliwe, porowate podłoża mineralne – cegła, kamień naturalny
 • uszczelnia i gruntuje podłoża mineralne
PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100 PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 100
 • impregnuje osłabione przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementy, wykonane z kamienia naturalnego, cegieł i innych mineralnych materiałów
 • posiada średni stopnień wytrącania żelu, ok. 10 %
 • zalecany na podłoża o niskiej nasiąkliwości
TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U TYNK USZCZELNIAJĄCY HYDROTYNK U
 • tynk mineralny na bazie spoiwa hydraulicznego
 • do stosowania na zawilgocone i zasolone podłoża z cegły, kamienia naturalnego i betonu
 • paroprzepuszczalny
 • zalecany na fundamenty, ściany piwnic, cokoły, małą architekturę
PIASEK DO PIASKOWANIA PP PIASEK DO PIASKOWANIA PP
 • do usuwania mocno przylegających zanieczyszczeń i patyny z powierzchni mineralnych
OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO OBRZUTKA RENOWACYJNA TRO
 • do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem tynków renowacyjnych
 • nadaje wysoką przyczepność na zawilgoconych i zasolonych podłożach
 • odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP
 • zawiera bardzo lekkie wypełniacze krzemionkowe (szklane granulki wypełnione powietrzem)
 • umożliwia wykonanie elementów o dużych gabarytach przy zachowaniu niewielkiej masy
 • posiada dwukrotnie mniejszym ciężar, w stosunku do cementowych zapraw sztukatorskich
 • gotowe elementy są lekkie i łatwe do zamontowania
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP
 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych
 • posiada bardzo wysoki stopnień porowatości
 • na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą
 • stos kruszywowy: 0 – 1,2 mm
TYNK RENOWACYJNY TR TYNK RENOWACYJNY TR
 • zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 - 1,2 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm)
TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B TYNK RENOWACYJNY BIAŁY TR-B
 • tynk w kolorze starej bieli
 • zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny - może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 - 1,2 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA GRUBOZIARNISTA TSG SZPACHLA RENOWACYJNA GRUBOZIARNISTA TSG
 • do wygładzania powierzchni wcześniej wykonanych tynków
 • pozwala uzyskać powierzchnię charakterystyczną dla tynków historycznych
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • stos kruszywowy: 0 - 1,0 mm
GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG
 • na bazie mączki dolomitowej
 • umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni
 • do wewnątrz i na zewnątrz do wygładzania powierzchni ścian oraz odlewów, rzeźb i detali architektonicznych
 • stos kruszywowy: 0 - 0,1 mm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowo-wapiennego
 • tynk elastyczny
 • duża odporność na powstawanie rys i spękań
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • do stosowania na surowych podłożach mineralnych - na powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • odporny na spękania i o wysokiej elastyczności
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 - 1 mm
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL
 • do wykonywania dekoracyjnych, historycznych wypraw tynkarskich
 • do stosowania na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, na tynku cementowym, cementowo-wapiennym i renowacyjnym
 • na indywidulane zamówienie istnieje możliwość wykonania tynku barwionego w masie, tynku kamiennego lastryko oraz dodania płatków miki
 • stos kruszywowy 0 - 3 mm
PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300 PREPARAT WZMACNIAJĄCY SW 300
 • impregnuje osłabione przez upływ czasu i czynniki atmosferyczne elementy, wykonane z kamienia naturalnego, cegieł i innych mineralnych materiałów
 • posiada wysoki stopnień wytrącania żelu, ok. 30 %
 • wzmacnia bardzo słabe podłoża
RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM RENOWACYJNA ZAPRAWA MURARSKA Z TRASEM RZM
 • do murowania materiałów ceramicznych narażonych na zawilgocenie
 • zawiera tras
 • ogranicza wystąpienie wykwitów solnych na powierzchni muru
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP-R ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP-R
 • lekka, szybkowiążąca zaprawa
 • umożliwia wykonanie elementów o dużych gabarytach przy zachowaniu niewielkiej masy
 • posiada dwukrotnie mniejszym ciężar, w stosunku do cementowych zapraw sztukatorskich
 • gotowe elementy są lekkie i łatwe do zamontowania
 • krótki czas wiązania - rozformowywanie po ok. 3 godzinach
 • stos kruszywowy: 0 - 2 mm
PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY WH (wodny) PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY WH (wodny)
 • ekologiczny, wodny i bezzapachowy preparat na bazie siloksanów
 • zabezpiecza nasiąkliwe podłoża budowlane przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego
 • posiada wysoką zdolność przenikania podłoża
 • odporny na alkalia - umożliwia hydrofobizację świeżych tynków i zapraw
 • nie zmienia koloru materiału
SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH SILIKONOWY PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY SH
 • zabezpiecza nasiąkliwe podłoża budowlane przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego
 • posiada wysoką zdolność przenikania podłoża
 • o niskiej lepkości i małocząsteczkowej budowie
 • nie zmienia koloru materiału
ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W CEGLE I KAMIENIU NATURALNYM CG-02 ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W CEGLE I KAMIENIU NATURALNYM CG-02
 • uzupełnia ubytki oraz odtwarza uszkodzone fragmenty w wątkach ceglanych lub kamiennych
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • istnieje możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo o średnicy do 0,2 mm)
SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ SZPACHLA SZTUKATORSKA SM-FINISZ
 • do wykonywania wierzchniej warstwy profili ciągnionych oraz wykańczania powierzchni rdzeni
 • do wyrównywania powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków
 • zawiera włókna polipropylenowe (wzmacniają warstwę i ograniczają wystąpienie spękań)
 • stos kruszywowy 0 - 0,5 mm
KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW
 • wzmacnia zdegradowane, osłabione mineralne podłoża budowlane
 • nie wywiera działania hydrofobizującego
 • przyspiesza wiązanie zapraw cementowych
ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W CEGLE I KAMIENIU NATURALNYM CG-05 ZAPRAWA DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW W CEGLE I KAMIENIU NATURALNYM CG-05
 • uzupełnia ubytki oraz odtwarza uszkodzone fragmenty w wątkach ceglanych lub kamiennych
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • istnieje możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • drobne uziarnienie (kruszywo o średnicy do 0,5 mm)
ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01 ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01
 • do wykonywania jednorodnych odlewów (w formach otwartych) oraz wypełniania form sztukatorskich
 • posiada wysoką wytrzymałością
 • zawiera spoiwo cementowe
 • zaprawa drobnoziarnista (kruszywo do 0,5 mm) - stanowi doskonałą imitację mas gipsowych
DYSPERSYJNY PREPARAT GRUNTUJĄCY DPG DYSPERSYJNY PREPARAT GRUNTUJĄCY DPG
 • wzmacnia i gruntuje stare podłoża mineralne
 • zwiększa przyczepność nowej warstwy tynku, gładzi lub zaprawy klejącej
 • doskonała warstwa szczepna dla kolejnych warstw
ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05 ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05
 • zaprawa odlewnicza drobnoziarnista
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość barwienia w masie na inne kolory, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • stos kruszywowy 0 - 0,5 mm
KREM INIEKCYJNY KI KREM INIEKCYJNY KI
 • zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci na murach
 • zalecany do murów licowych z cegły i kamienia
 • bezrozpuszczalnikowy, wodny preparat na bazie silanów
 • bezpieczny, wydajny i łatwy w aplikacji
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-05 RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-05
 • spoinuje i renowuje istniejące spoiny w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • istnieje możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • zawiera tras
 • drobne uziarnienie (kruszywo o średnicy do 0,5 mm)
ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25
 • zaprawa odlewnicza gruboziarnista
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość barwienia w masie na inne kolory, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • stos kruszywowy: 0 - 2,5 mm
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-12 RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-12
 • spoinuje i renowuje istniejące spoiny w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • istnieje możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • zawiera tras
 • kruszywo o średnicy do 1,2 mm
ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R
 • szybkowiążąca zaprawa odlewnicza gruboziarnista
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość barwienia w masie na inne kolory, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • krótki czas wiązania - rozformowywanie po ok. 3 godzinach
 • stos kruszywowy: 0 - 2,5 mm
RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20 RENOWACYJNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA Z TRASEM FG-20
 • spoinuje i renowuje istniejące spoiny w murach z cegły ceramicznej i kamienia naturalnego
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość wybarwienia w masie na inne kolory
 • zawiera tras
 • kruszywo o średnicy do 2,0 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM DROBNOZIARNISTA TSW SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM DROBNOZIARNISTA TSW
 • do wykonywania warstwy wykończeniowej na otynkowanych powierzchniach pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • zawiera tras
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • wysoka odporność na pęknięcia
 • zawiera mikrowłókna ograniczające wystąpienie rys skurczowych
 • stos kruszywowy do 0,2 mm
TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT TYNK CZYSTOWAPIENNY Z TRASEM TWT
 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • optymalnie dobrane parametry wytrzymałościowe
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • nie zawiera cementu
 • zawiera tras, który ogranicza możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni tynku
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW SZPACHLA RENOWACYJNA CZYSTOWAPIENNA Z TRASEM GRUBOZIARNISTA TSGW
 • na bazie naturalnego wapna hydraulicznego (NHL)
 • zawiera tras
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • wysoka odporność na pęknięcia
 • zawiera mikrowłókna ograniczające wystąpienie rys skurczowych
 • stos kruszywowy do 1,0 mm
RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK RENOWACYJNA SZPACHLA KONTAKTOWA TK
 • na bazie białego spoiwa hydraulicznego
 • posiada jasny i równomierny kolor (stara biel)
 • do stosowania na otynkowanych powierzchniach, pokrytych wyprawami wapiennymi i cementowymi, a także na podłoża betonowe
 • stos kruszywowy do 0,8 mm
TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B TRASOWA ZAPRAWA KLEJĄCA BIAŁA TZK-B
 • super elastyczna, średniowarstwowa (2-10 mm) zaprawa klejąca
 • do stosowania na trudne, krytyczne podłoża oraz ogrzewanie podłogowe
 • do stosowania na podłoża narażone na silne zawilgocenie
 • charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością do podłoża
 • zawiera tras
SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01 SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01
silikatowy prepaqrat gruntujący
 • stosowany do przygotowania podłoży przed nałożeniem tynków naprawczych, szpachli i gładzi renowacyjnych
 • wykorzystywany do gruntowania podłoży mineralnych
RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02 RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02
 • do malowania podłoży mineralnych
 • używany do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie, zarówno w budynkach zabytkowych, jak i współczesnych
 • doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni (nie powodując efektu wygładzania powierzchni)
 • posiada naturalny, matowy wygląd
SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY N-01 SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY N-01
 • używany do prawidłowego przygotowywania podłoży pod Renowacyjną Farbę Silikonową N-02
 • stosowany do gruntowania podłoży mineralnych
 • preparat na bazie dyspersji krzemoorganicznej – wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność farby i zmniejsza jej zużycie
RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02 RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02
 • odporna na zabrudzenia
 • zalecana do malowania obiektów zlokalizowanych w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia
 • posiada efekt samooczyszczenia - zanieczyszczenia są spłukiwane z powierzchni podczas deszczu
LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L
 • posiada niewielką siłę krycia pozwalającą uzyskać efekt półprzezroczystości
 • wiernie obrazuje oryginalny wygląd podłoża
 • minimalne zamówienie w danym kolorze wynosi 2 worki
 • stos kruszywowy: 0 - 0,5 mm