Infolinia
ATLAS ATPLAST TC-729

ATLAS ATPLAST TC-729

domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o silnym działaniu opóźniającym

ATLAS ATPLAST TC-729

Najważniejsze cechy

 • pozwala na produkcję zapraw towarowych
 • wydłuża czas urabialność zaprawy
 • poprawia przyczepność zaprawy do podłoża

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja zapraw murarskich

Opis

do góry

Domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o silnym działaniu opóźniającym przeznaczona do produkcji:

 • zapraw murarskich na bazie cementu (również z piaskiem o wysokiej zawartości frakcji drobnej)

 • zapraw murarskich na bazie cementu i dodatków mineralnych

 • zapraw murarskich przy wysokich temperaturach powietrza

Właściwości

do góry
 • Wydłuża czas pracy z zaprawą do około 35 godzin, również przy wysokich temperaturach powietrza

 • Zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy, o spoistej, „puszystej” konsystencji uzyskanej dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki

 • Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża

 • Eliminuje efekt spływania zaprawy ze ściany oraz osiadania pod wpływem ciężaru elementów murowych

 • Działa silnie dyspergująco na spoiwo, ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Pozwala na produkcję zapraw o niższym współczynniku W/C, przy zachowaniu niezmienionej konsystencji lub poprawia konsystencję zachowując stały współczynnik W/C

 • Ogranicza wydzielanie się wody z zaprawy

 • Umożliwia optymalizację kosztów, poprzez zmniejszenie częstotliwości dostaw zaprawy na miejsce budowy

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-3+A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 037/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu, zależnie od oczekiwanego efektu

Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia i powinno być dobrane w ramach badań wstępnych zaprawy.

Opakowanie

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS ATPLAST TC-729
ATLAS ATPLAST TC-729
domieszka do zapraw towarowych uplastyczniająco-napowietrzająca o silnym działaniu opóźniającym

Aktualna dokumentacja