Infolinia
ATLAS COLOR SD-956

ATLAS COLOR SD-956

antracytowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej

ATLAS COLOR SD-956

Najważniejsze cechy

 • antracytowy, upłynniony pigment do betonu i zapraw
 • na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
 • Barwienie wyrobów betonowych oraz zapraw

Opis

do góry

Antracytowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej do barwienia:

 • wibroprasowanych wyrobów betonowych

 • betonów architektonicznych i elewacyjnych

 • betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury

 • zapraw na bazie cementu i/lub wapna

 • elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości

do góry
 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV

 • Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania

 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych

 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałow budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) wydaną na podstawie wstępnych badań typu oraz certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. Pigment oznakowany jest znakiem CE.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu

Optymalne: 4 – 6 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową)

Opakowania

do góry
 • Beczka 200 kg

 • Flutainer 1000 kg

 • Kontener stożkowy 1100 kg

do góry
ATLAS COLOR SD-956
ATLAS COLOR SD-956
antracytowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej

Aktualna dokumentacja