Infolinia
ATLAS COLOR SD-970

ATLAS COLOR SD-970

antracytowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej

ATLAS COLOR SD-970

Najważniejsze cechy

 • antracytowy, upłynniony pigment do betonu i zapraw
 • na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
 • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

do góry

Antracytowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej do barwienia:

 • wibroprasowanych wyrobów betonowych

 • betonów architektonicznych i elewacyjnych

 • betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury

 • zapraw na bazie cementu i/lub wapna

 • elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości

do góry
 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV

 • Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania

 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych

 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałow budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 039/P/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  nr 1488-CPR-0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu

Optymalne: 4 – 6 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową)w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne kruszywo.(zwilżone)

Opakowanie

do góry
 • Beczka 150 kg

 • Flutainer 800 kg

 • Kontener stożkowy 850 kg

do góry
ATLAS COLOR SD-970
ATLAS COLOR SD-970
antracytowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza i modyfikowanej sadzy technicznej

Aktualna dokumentacja