Infolinia
ATLAS COLOR SO-035

ATLAS COLOR SO-035

Pomarańczowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza

ATLAS COLOR SO-035

Najważniejsze cechy

  • pomarańczowy, upłynniony pigment do betonu i zapraw
  • na bazie tlenków żelaza
  • dokładnie zdyspergowany
  • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
  • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

do góry

Barwienie wibroprasowanych wyrobów betonowych np. kostki betonowe, płyty i krawężniki betonowe itp. ƒƒ Barwienie betonów architektonicznych i elewacyjnych ƒƒ Barwienie betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury ƒƒ Barwienie zapraw na bazie cementu i/lub wapna ƒƒ Barwienie betonu towarowego ƒƒ Barwienie elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości

do góry

Pigment odporny na działanie alkaliów,warunków atmosferycznych i promieni UV ƒƒ Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment żelazowy zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych ƒƒ Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania ƒƒ Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych ƒƒ Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu Optymalne: 4 – 6 % masy cementu Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową) w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg Flutainer 1 000 kg Kontener stożkowy 1 100 kg

do góry
ATLAS COLOR SO-035
ATLAS COLOR SO-035
Pomarańczowy, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza

Aktualna dokumentacja