piksel
Infolinia
ATLAS COLOR SR-090

ATLAS COLOR SR-090

czerwony, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza

ATLAS COLOR SR-090

Najważniejsze cechy

 • czerwony, upłynniony pigment do betonu i zapraw
 • na bazie tlenków żelaza
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
 • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

do góry

Czerwony, upłynniony pigment na bazie tlenków żelaza do barwienia:

 • Wyrobów wibroprasowanych z keramzytobetonu np. elementów murowych

 • Wyrobów wibroprasowanych z kruszyw lekkich

 • Warstwy konstrukcyjnej (w wyrobach dwuwarstwowych) wibroprasowanych wyrobów betonowych

 • Wyrobów wibroprasowanych z kruszyw zwykłych

Właściwości

do góry
 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV

 • Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment żelazowy, zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej, gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania

 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych

 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałow budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 022/P/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu

Optymalne: 4 – 6 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową) w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.

Opakowanie

do góry

Beczka 200 kg

Flutainer 1 000 kg

Kontener stożkowy 1 100 kg

do góry
ATLAS COLOR SR-090
ATLAS COLOR SR-090
czerwony, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza

Aktualna dokumentacja