piksel
Infolinia
ATLAS DURUFLOW EP-021

ATLAS DURUFLOW EP-021

domieszka silnie upłynniająca do produkcji betonów towarowych o długim czasie zachowania urabialności

ATLAS DURUFLOW EP-021

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową powyżej 90 minut
 • nie zawiera środków opóźniających wiązanie cementu
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Zastosowanie

do góry
ƒƒ
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu prefabrykowanego

 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych

 • Produkcja betonu mostowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry
ƒƒ

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości i długim czasie urabialności

 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej (S4)do ciekłej (S5)i klasach wytrzymałości ≥ C20/25

 • betonu mostowego

 • betonu samozagęszczalnego (SCC)oraz betonu wysokowartościowego (BWW)

 • betonu towarowego w okresie wysokich temperatur powietrza

 • betonu architektonicznego

Właściwości

do góry
 • Upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego w długim okresie czasu powyżej (90 minut)

 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn

 • Dla uzyskania betonu odpornego na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasy ekspozycji XF zgodnie z PN-EN 206) zaleca się stosowanie domieszki w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii ATLAS FORTIAIR OS

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

 • Wydłużenie czasu wiązani np. w przypadku betonowania konstrukcji monolitycznych można uzyskać stosując dodatkowo domieszki opóźniające z serii ATLAS LIGORETARD

 • Nie powoduje korozji zbrojenia - domieszka bezchlorkowa

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 035/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu

Optymalne: 0,7 – 1,0% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW EP-021
ATLAS DURUFLOW EP-021
domieszka silnie upłynniająca do produkcji betonów towarowych o długim czasie zachowania urabialności

Aktualna dokumentacja