piksel
Infolinia
ATLAS DURUFLOW EP-121

ATLAS DURUFLOW EP-121

domieszka upłynniająca o długim czasie zachowania urabialności

ATLAS DURUFLOW EP-121

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową powyżej 90 minut
 • nie zawiera środków opóźniających wiązanie cementu
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Zastosowanie

do góry
ƒƒƒƒ
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu prefabrykowanego
 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych

 • Produkcja betonu mostowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry
ƒƒƒƒ

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości i długim czasie urabialności

 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej(S4)do ciekłej(S5)i klasach wytrzymałości ≥ C20/25

 • betonu mostowego

 • betonu samozagęszczalnego(SCC)oraz betonu wysokowartościowego(BWW)

 • betonu towarowego w okresie wysokich temperatur powietrza

 • betonu architektonicznego

Właściwości

do góry
ƒƒ
 • Upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego w długim okresie czasu powyżej(90 minut)

 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Dla uzyskania betonu odpornego na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie(klasy ekspozycji XF zgodnie z PN-EN 206) zaleca się stosowanie domieszki w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii ATLAS FORTIAIR OS)

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

 • Wydłużenie czasu wiązani np. w przypadku betonowania konstrukcji monolitycznych można uzyskać stosując dodatkowo domieszki opóźniające z serii ATLAS LIGORETARD

 • Nie powoduje korozji zbrojenia - domieszka bezchlorkowa

Wymagania techniczne

do góry

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu

Optymalne: 0,7 – 1,0% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW EP-121
ATLAS DURUFLOW EP-121
domieszka upłynniająca o długim czasie zachowania urabialności

Aktualna dokumentacja