piksel
Infolinia
ATLAS DURUFLOW PE-220

ATLAS DURUFLOW PE-220

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonów towarowych o wydłużonej urabialności

ATLAS DURUFLOW PE-220

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową również w okresie wysokich temperatur
 • zapewnia urabialność mieszanki do 180 minut
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu prefabrykowanego

 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych

 • Produkcja betonu mostowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wymaganej wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości oraz wysokiej ciekłości przy niskim współczynniku wodno-cementowym.

 • betonów towarowych o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C20/25

 • elementów konstrukcyjnych z żelbetonu i betonu sprężonego

 • betonów samozagęszczalnych (SCC i ASCC) oraz betonów wysokowartościowych (BWW/HPC)

 • betonów towarowych w okresie wysokich temperatur powietrza, znaczne wydłużenie czasu urabialności można dodatkowo uzyskać w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD

 • betonów towarowych w warunkach obniżonych temperatur otoczenia

 • betonów architektonicznych

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie cementu

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej również w przypadku elementów cienkościennych i gęsto zbrojonych

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Dla uzyskania betonów odpornych na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasy ekspozycji XF) zaleca się stosowanie domieszki ATLAS DURUFLOW PE-220 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii ATLAS FORIAIR OS .

 • Może być stosowana z domieszkami opóźniającymi serii ATLAS LIGORETARD oraz domieszkami uplastyczniającymi ATLAS PRIMO

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 026/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu

Optymalne: 0,7 – 0,8% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW PE-220
ATLAS DURUFLOW PE-220
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonów towarowych o wydłużonej urabialności

Aktualna dokumentacja