piksel
Infolinia
ATLAS DURUFLOW PE-531

ATLAS DURUFLOW PE-531

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego i towarowyego

ATLAS DURUFLOW PE-531

Najważniejsze cechy

 • umożliwia produkcję betonu SCC i BWW
 • przeznaczona do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • silnie upłynnia mieszankę betonową
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

 • Produkcja betonu mostowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW)

 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości

 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C20/25

 • betonu mostowego

 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia

 • betonu towarowego w okresie podwyższonych temperatur powietrza w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD

 • betonu architektonicznego

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 17/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 1,5% masy cementu

Optymalne: 0,5 – 1,0% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1050 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW PE-531
ATLAS DURUFLOW PE-531
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego i towarowyego

Aktualna dokumentacja