Infolinia
ATLAS DURUFLOW PE-911

ATLAS DURUFLOW PE-911

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wydłużonej urabialności

ATLAS DURUFLOW PE-911

Najważniejsze cechy

 • znacząco wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu prefabrykowanego

 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji

 • betonu dla budownictwa inżynieryjnego o wymaganej wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości oraz wysokiej ciekłości przy niskim współczynniku wodnocementowym, wysokiej ciekłości i niskiej lepkości mieszanki betonowej

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20

 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego

 • betonu samozagęszczalnego (SCC i ASCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW/HPC)

 • betonu towarowego w okresie podwyższonych temperatur powietrza w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD

 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia

 • betonu architektonicznego

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie cementu

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej również w przypadku elementów cienkościennych i gęsto zbrojonych

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Dla uzyskania betonów odpornych na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasy ekspozycji XF) zaleca się stosowanie domieszki ATLAS DURUFLOW PE-911 z domieszką napowietrzającą ATLAS FORTIAIR OS-104

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

 • Może być stosowana z domieszkami opóźniającymi serii ATLAS LIGORETARD oraz domieszkami uplastyczniającymi ATLAS PRIMO

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 048/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,4 – 2,5% masy cementu

Optymalne: 0,5 – 1,2% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW PE-911
ATLAS DURUFLOW PE-911
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wydłużonej urabialności

Aktualna dokumentacja