piksel
Infolinia
ATLAS DURUFLOW PG-926

ATLAS DURUFLOW PG-926

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności

ATLAS DURUFLOW PG-926

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową również w okresie wysokich temperatur
 • zapewnia urabialność mieszanki do 120 minut
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu mostowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności również w okresie podwyższonych temperatur

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu o wysokich wytrzymałościach

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20

 • betonu towarowego zawierającego dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka

 • betonu mostowego

 • betonu architektonicznego

 • betonu towarowego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 004/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 1,2 % masy cementu

Optymalne: 0,7 – 0,8 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1050 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW PG-926
ATLAS DURUFLOW PG-926
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności

Aktualna dokumentacja