piksel
Infolinia
ATLAS FORTIS MN-149

ATLAS FORTIS MN-149

domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

ATLAS FORTIS MN-149

Najważniejsze cechy

 • wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • nie napowietrza mieszanki betonowej
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu do wykonywania posadzek

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

 • Produkcja elementów małej architektury

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25

 • betonu do wykonywania posadzek

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)

 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

Właściwości

do góry
 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 007/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu

Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1200 kg

do góry
ATLAS FORTIS MN-149
ATLAS FORTIS MN-149
domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

Aktualna dokumentacja