piksel
Infolinia
ATLAS FORTIS PL-829

ATLAS FORTIS PL-829

domieszka redukująca ilość wody/uplastyczniająca do produkcji betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności

ATLAS FORTIS PL-829

Najważniejsze cechy

 • wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • nie napowietrza mieszanki betonowej
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu architektonicznego

 • Produkcja betonu mostowego

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności również w okresie podwyższonych temperatur

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C12/15

 • betonu towarowego zawierającego dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka

 • betonu architektonicznego

 • betonu mostowego

 • betonu towarowego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Właściwości

do góry
 • Uplastycznia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 010/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane 0,2 – 1,2 % masy cementu

Optymalne 0,7 – 0,8 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1100 kg

do góry
ATLAS FORTIS PL-829
ATLAS FORTIS PL-829
domieszka redukująca ilość wody/uplastyczniająca do produkcji betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności

Aktualna dokumentacja