Infolinia
ATLAS LIGORETARD OF-610

ATLAS LIGORETARD OF-610

domieszka opóźniająca wiązanie cementu

ATLAS LIGORETARD OF-610

Najważniejsze cechy

 • opóźnia wiązanie cementu
 • pozwala na transport mieszanki >120 minut w okresie letnim
 • zmniejsza szybkość wydzielania ciepła hydratacji

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu monolitycznego

Opis

do góry

Domieszka opóźniająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o znacznie wydłużonej urabialności

 • betonu towarowego w warunkach letnich

 • betonu transportowanego na duże odległości

 • betonu monolitycznego

 • betonu o wydłużonym czasie wiązania np. przy betonowaniu ciągłym

Właściwości

do góry
 • Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej

 • Opóźnia początek wiązania, nie wpływa negatywnie na szybkość twardnienia betonu

 • Zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu, co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Nie powoduje napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Może być stosowana z domieszkami upłynniającymi ATLAS DURUFLOW, FORTIS oraz uplastyczniającymi ATLAS PRIMO

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 22/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,1 –2,0% masy cementu

Dozowanie domieszki zależy od oczekiwanego czasu opoźnienia, ktore musi zostać ustalone na podstawie prob.

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1100 kg

do góry
ATLAS LIGORETARD OF-610
ATLAS LIGORETARD OF-610
domieszka opóźniająca wiązanie cementu

Aktualna dokumentacja