Infolinia
ATLAS PRIMO LM-710

ATLAS PRIMO LM-710

domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

ATLAS PRIMO LM-710

Najważniejsze cechy

 • redukuje ilość wody zarobowej
 • poprawia urabialność mieszanki betonowej
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25
 • betonu towarowego o klasach konsystencji wilgotnej (S1) do ciekłej (S5)
 • elementów wibroprasowanych
 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości > C20/25 w połączeniu z superplastyfikatorami ATLAS DURUFLOW, ATLAS FORTIS

Właściwości

do góry
 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Poprawia stopień hydratacji cementu poprzez lepsze zdyspergowanie spoiwa
 • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Zmniejsza tendencję do wydzielania wody przez mieszankę betonową
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 038/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,5 – 2,5 % masy cementu

Optymalne: 0,5 – 1,2 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS PRIMO LM-710
ATLAS PRIMO LM-710
domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

Aktualna dokumentacja