Infolinia
IZOHAN epoxy C-506

IZOHAN epoxy C-506

klejofuga epoksydowa

IZOHAN epoxy C-506

Najważniejsze cechy

 • wodoszczelna
 • bezskurczowa
 • wydajna
 • wysoce wytrzymała
Chemoodporny Chemoodporny
Paca gumowa Paca gumowa
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Szpachla Szpachla

Opis

Do układania i spoinowanie płytek ceramicznych, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na różnorodnych podłożach. Stosowanie IZOHAN epoxy C-506 zaleca się szczególnie przy występowaniu agresywnych płynów, wód solankowych, mineralnych, morskich, w browarach, winiarniach, zakładach produkcji napojów, rozlewniach, oczyszczalniach ścieków, laboratoriach, pomieszczeniach przemysłu chemicznego, kuchniach, mleczarniach itp.; przy dużym ciśnieniu i wypłukiwaniu, np. w myjniach.

Główne właściwości

 • odporny na działanie niskich i wysokich temperatur
 • wiąże i twardnieje bez skurczu
 • wysoka wytrzymałość chemiczna i mechaniczna
 • wodoszczelny

Główne parametry

 • Zużycie: przy klejeniu 1,3 - 2,4 kg/m2; przy spoinowaniu 0,2-2,9 kg/m2
 • Temperatura obróbki +10 st. C do +25 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN epoxy c-506

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    jest wodoszczelna
•    odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
•    o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
•    odporna na działanie chemikaliów
•    odporna na ścieranie  
•    wiąże i twardnieje bez skurczu
•    o wysokiej sile wypełnienia
•    przyjazny środowisku naturalnemu
•    wydajna i łatwa w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

do góry

IZOHAN epoxy C-506 stosowana jest do układania i spoinowania płytek ceramicznych, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, gresu porcelanowego i marmurowego, klinkieru, mozaiki szklanej, kamienia naturalnego, marmuru na różnorodnych podłożach m.in. jastrychach cementowych, tynkach, betonach, płytach g-k, metalu, płytach drewnopochodnych itp.

Stosowanie IZOHAN  epoxy C-506 zaleca się szczególnie przy występowaniu agresywnych płynów, wód solankowych, mineralnych, morskich, w browarach, winiarniach, zakładach produkcji napojów, rozlewniach, oczyszczalniach ścieków, laboratoriach, pomieszczeniach przemysłu chemicznego, kuchniach, mleczarniach itp.  Przy dużym ciśnieniu i wypłukiwaniu np. w  myjniach.

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
żywica epoksydowa z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami
Gęstość nasypowa (komponent A+B):
ok. 1,4 kg/dm3
Proporcje mieszania:
8,9 składnik A
1,1 składnik B
Temperatura stosowania:
od +10°C do +25°C
Czas zużycia:
ok. 45 min
Przyczepność do podłoża
-        do ceramiki:
-        do płyt wiórowych:
-        do płyt g-k:
-        do płyt g-w:
-        do betonu:
 
5,0 MPa
5,0 MPa
0,2 MPa
2,0 MPa
3,5 MPa
Czas osiągnięcia wytrzymałości technologicznej:
ok. 24 godz.
Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości mechanicznej:
28 dni
Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości chemicznej:
ok. 7 dni
Odporność chemiczna:
-        30% kwas siarkowy
-        20% ług sodowy
-        20% ług potasowy
-        3% kwas solny
-        10% kwas cytrynowy
-        5% kwas mlekowy
-        3% nadtlenek wodoru
-        amoniak             
-        lekki olej opałowy
-        olej i tłuszcze roślinne
-        środki czyszczące
-        piwo
-        soki owocowe
-        sól kuchenna (roztwór nasycony)
odporna

WYMAGANIA NORMOWE

do góry
PN-EN 13888:2004
RG
Odporność na ścieranie:
≤ 250 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych:
≥ 30 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych:
≥ 45 N/mm2
Skurcz:
≤ 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min:
≤ 0,1 g

 

PN-EN 12004:2002/A1:2003

R2

Przyczepność początkowa:

≥ 2 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:

≥ 2 N/mm2

Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż  20 min

≥ 0,5 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym:

≥ 2,0 N/mm2

 

ZUŻYCIE

do góry

Przy klejeniu: 1,3 – 2,4 kg/m2

Przy spoinowaniu: szer. x gł. x dł. [cm] x 1,4 = zużycie w gramach

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie podłoża

Powierzchnie powinny być suche, czyste, zdolne do przeniesienia obciążeń, sztywne, pozbawione zanieczyszczeń i substancji antyadhezyjnych. Przed spoinowaniem należy upewnić się o prawidłowym ułożeniu materiału wykończeniowego i całkowitej przyczepności płytek do podłoża. Do spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wyschnięta. Szczeliny należy oczyścić z pozostałości kleju, również tych związanych, aby zapewnić jednakowe wymiary układanej spoiny i osiągnięcie maksymalnej odporności chemicznej. Ponadto należy je oczyścić z pyłu i części kruchych. Przed wykonaniem spoin należy przeprowadzić próbę czyszczenia powierzchni, które może być utrudnione w przypadku materiałów porowatych, dlatego zaleca się przeprowadzenie próby poza miejscem wykonywania prac lub w mało widocznej części podłoża.

 
Przygotowanie produktu

Przed rozpoczęciem prac oba tworzące zaprawę komponenty należy dokładnie i intensywnie wymieszać zachowaniem proporcji wagowych za pomocą wolnoobrotowego (≈600 obr/min) mieszadła od dołu ku górze. Do wiadra ze składnikiem A  dodać składnik B (utwardzacz) i mieszać dokładnie aż do uzyskania jednorodnej  konsystencji i barwy mieszaniny. Należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie zużyta w ciągu 45 min. Pojemniki zawierają komponenty w proporcjach odpowiednich do mieszania.

Przy częściowym wykorzystaniu opakowań należy przestrzegać zalecanych proporcji mieszania.

 
Klejenie płytek

Klejofugę epoksydową nakłada się na całą powierzchnię warstwą za pomocą szpachli zębatej o wysokości zęba 3 mm. Układane elementy okładziny należy mocno dosuwać i wcisnąć w podłoże oraz natychmiast wyrównać. W przypadku powierzchni pionowych ząbki pacy mogą mieć wielkość wynoszącą maksymalnie 6 mm. Użycia dystansówek wymaga się tylko przy ciężkich płytkach. Nadmiar kleju należy niezwłocznie usuwać z powierzchni układanych elementów.

 
Spoinowanie

Klejofugę epoksydową nakłada się na powierzchnię w sposób równomierny za pomocą gumowej packi lub szpachelki. Rozprowadzać zaprawę po całej powierzchni aż do całkowitego wypełnienia szczelin, wykonując ruchy po przekątnej płytek. Maksymalna szerokość spoiny może wynosić 10mm. Niezwłocznie usunąć nadmiar zaprawy pozostawiając na powierzchni jedynie cienką powłokę.

Czyszczenie powierzchni rozpocząć niezwłocznie po spoinowaniu (nie później niż po 20 minutach). W przypadku okładziny glazurowanej, gładkiej bez porów dokonuje się tej czynności za pomocą miękkiej gąbki i odrobiny wody. Jeśli okładzina jest porowata (posiada strukturę), to przemywa się ją twarda gąbką i odrobina wody. Pozostałe ślady należy ponownie zetrzeć wilgotną gąbką. W celu ułatwienia pracy do wody można dodać ok. 10 % spirytusu.

UWAGI

do góry

Po upływie 4 godzin w temperaturze ok. 20°C zmywanie resztek preparatu nie jest już możliwe. Świeże zabrudzenia zaprawą należy zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie.

W każdym przypadku należy przeprowadzić próby.

Świeże spoiny należy chronić przed deszczem, rosą i spadkiem temperatur poniżej +5°C aż spoiny będą całkowicie stwardniałe i wyschnięte.

Nie można wykluczyć powstania przebarwień po działaniu chemikaliów.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Utwardzacz ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami należy płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Produkt należy przechowywać na paletach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN epoxy C-506
IZOHAN epoxy C-506
klejofuga epoksydowa