piksel
Infolinia
IZOLMAT BIT G200 S4,0

IZOLMAT BIT G200 S4,0

papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana

IZOLMAT BIT G200 S4,0

Najważniejsze cechy

 • stosowanie w temp. powyżej +5°C
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie mechaniczne Mocowanie mechaniczne
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Paroizolacja Paroizolacja
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana do mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podłożu blaszanym lub betonowym.
Można stosować w okresie temperatur otoczenia powyżej +5°C w ciągu doby.

Główne właściwości

 • można stosować w okresie temperatur otoczenia powyżej +5°C w ciągu doby

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 4,0 ± 0,2 mm
 • Osnowa: tkanina szklana
 • Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): oksydowany 0°C
 • Odporność na spływanie (°C): +70°C
 • Siła rozciągająca (N/50 mm) (wzdłuż/w poprzek): 1500 ± 500 / 2800 ± 800
 • Wydłużenie (%) (wzdłuż/w poprzek): 6 ± 3 / 6 ± 3
 • Rodzaj posypki >>> drobnoziarnista
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT BIT G200 s 4,0

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT BIT G200 S4,0 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem oksydowanym impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień, wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień oraz wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A) w tym podlegający badaniu reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT BIT G200 S4,0 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów podziemnych, a także jako warstwa regulacyjna pary wodnej.

•   Ze względu na swoją wytrzymałość i specjalne cechy mechaniczne może być stosowana również na dachach o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT BIT G200 S4,0 należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej lub powlekanej, bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. Papa może być również zgrzewana do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT BIT G200 S4,0, zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą, alternatywnie asfaltowymi środkami rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS lub IZOLGRUNT BR, a podłoże z blachy ocynkowanej IZOLPLASTem bez rozcieńczenia.

•   Sposób układania

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża.

Papa IZOLMAT BIT G200 S4,0 może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego lub z blachy. Wówczas papa jest mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie jest zgrzewana na zakładach.

Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1 cm na całej długości zgrzewanego zakładu.

•   Temperatura

Wszelkie prace z użyciem papy IZOLMAT BIT G200 S4,0 należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT BIT G200 S4,0 powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT BIT G200 S4,0
IZOLMAT BIT G200 S4,0
papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana