piksel
Infolinia
IZOLMAT P 100/1200F

IZOLMAT P 100/1200F

papa asfaltowa podkładowa na welonie z welonu szklanego

IZOLMAT P 100/1200F
Mocowanie lepikiem Mocowanie lepikiem
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa podkładowa tradycyjna na osnowie z welonu szklanego na podłoża drewniane lub betonowe. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia.
Mocowana na podłoże betonowe lepikiem asfaltowym, na podłoże drewniane gwoździami z podkładkami.

Główne właściwości

  Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 15x1
  • Gramatura (kg/m): 2,45 kg/m2 ± 10% lub 2,30 kg/m2 ± 10% (F)
  • Osnowa: welon szklany
  • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0 °C
  • Odporność na spływanie: +70 °C
  • Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): (N/50 mm)800 ± 300/(N/50 mm)500 ± 200
  • Wydłużenie (Wzdłuż/W poprzek): (%)3 ± 1 / (%)3 ± 1
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT P 100/1200F

  BUDOWA PAPY

  do góry

  Papa asfaltowa podkładowa na welonie z włókien szklanych P/100/1200 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez obustronne pokrycie osnowy z welonu z włókien szklanych asfaltem oksydowanym.

  •   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

  •   Spodnia strony papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą lub folią z tworzywa sztucznego.

  PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

  do góry

  Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień.

  •   Papa asfaltowa podkładowa P/100/1200 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

  •   Papa może być zastosowana jako jedna z warstw w pokryciach dachowych wielowarstwowych w połączeniu z innymi rodzajami pap.

  •   W pokryciach dachowych na sztywnym podłożu pozostałe papy mogą być również papami asfaltowymi na welonie z włókien szklanych, bez konieczności łączenia z papami z inną osnową niż welon z włókien szklanych.

  •   Zalecane pochylenie połaci dachowej i ilość warstw pokrycia dachowego zgodnie z normą PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

  PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

  do góry

  •   Podłoże

  Papę asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych P/100/1200 należy mocować do zagruntowanego podłoża betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej bądź do starego, wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

  Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

  Przed przyklejaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo -kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą, wg instrukcji producenta.

  Wilgotność podłoża z betonu lub gładzi cementowej nie może być większa niż 6%, a podłoża z desek nie większa niż 21%.

  •   Sposób układania

  Papę P/100/1200 należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików asfaltowych, z uwzględnieniem zaleceń ich producentów. Do podłoży drewnianych papę należy mocować mechanicznie używając gwoździ papowych z podkładkami.

  Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30 min. do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temp. wynosi ok. +10°C). Lepików asfaltowych na zimno nie stosuje się do klejenia pap na izolacji termicznej i gdy temperatura spada poniżej +10°C.

  W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C.

  W przypadku, gdy do izolacji cieplnej użyty będzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie należy stosować do gruntowania podłoża i klejenia papy środków rozpuszczalnikowych.

  Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili przyklejania musi wynosić 160-180°C.

  Arkusze papy należy łączyć na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 10 cm, a długość przyklejanego odcinka papy nie może być większa niż 8 m, a dla spadku dachu powyżej 15% nie większa niż 3 m. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy należy przesunąć względem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, a przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza.

  Wymaganą ilość warstw papy określa norma PN-B-02361:1999.

  Na dachach o spadku mniejszym niż 30% pasy papy mocuje się równolegle do okapu, a dla spadku powyżej 30% prostopadle.

  •  Uwagi dodatkowe

  Nie należy wykonywać prac z użyciem papy P/100/1200 w warunkach szkodliwego oddziaływania na jakość pokrycia czynników atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz silny wiatr. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy.

  W razie konieczności wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające.

  Papy P/100/1200 nie zagina się i nie wywija na ściany lub inne powierzchnie pionowe.

  Pozostałe szczegóły dotyczące pokryć dachowych z pap asfaltowych tradycyjnych zawarte są w normie m.in. PN-B-02361:1999.

  do góry
  IZOLMAT P 100/1200F
  IZOLMAT P 100/1200F
  papa asfaltowa podkładowa na welonie z welonu szklanego