piksel
Infolinia
IZOLMAT W 400/1200

IZOLMAT W 400/1200

papa tradycyjna wierzchniego krycia

IZOLMAT W 400/1200
Mocowanie lepikiem Mocowanie lepikiem
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa tradycyjna wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej na podłoża betonowe. Stosowana w układzie minimum dwuwarstwowym.
Papę należy mocować do podłoża metodą klejenia używając wyłącznie lepików asfaltowych lub mechanicznie za pomocą gwoździ z podkładkami.

Główne właściwości

  Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 15x1; 7.5x1
  • Gramatura (kg/m): 2,4 kg/m2 ± 10%
  • Osnowa: tektura
  • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0 °C
  • Odporność na spływanie (°C): +70 °C
  • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 ± 300 / 400 ± 200
  • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 3 ± 2 / 3 ± 2
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT W 400/1200

  BUDOWA PAPY

  do góry

  Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W/400/1200 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej, pokrycie jej z obu stron asfaltem oksydowanym.

  •   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą.

  •   Spodnia strony papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

  PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

  do góry

  Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień.

  •   Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

  •   Zalecane pochylenie połaci dachowej i ilość warstw pokrycia dachowego zgodnie z normą PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

  PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

  do góry

  •   Podłoże

  Papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze budowlanej W/400/1200 należy mocować metodą klejenia do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej bądź do starego, wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej W/400/1200.

  Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

  Przed przyklejaniem papy zaleca się zagruntować stare warstwy bitumiczne dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub innymi asfaltowymi impregnatami.

  W przypadku, gdy do izolacji cieplnej użyty będzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie należy stosować do gruntowania podłoża i klejenia papy środków rozpuszczalnikowych.

  Wilgotność podłoża z betonu lub gładzi cementowej nie może być większa niż 6%, a podłoża z desek nie większa niż 21%.

  •  Sposób układania

  Montaż papy gwoździami z podkładkami bezpośrednio do podłoża drewnianego jest dopuszczalny pod warunkiem sklejania zakładów papy lepikiem asfaltowym, którym należy również przesmarować widoczne gwoździe z podkładkami. Dach zabezpieczony jedną warstwą papy powinien być pokryty docelowym pokryciem z dachówki, blachodachówki itp. w ciągu miesiąca od terminu montażu papy.

  Przed przystąpieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

  Papę W/400/1200 należy przyklejać używając wyłącznie lepików asfaltowych, z uwzględnieniem zaleceń ich producentów. Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok. +10°C). Lepików asfaltowych na zimno nie stosuje się do klejenia papy na izolacji termicznej i gdy temperatura otoczenia spada poniżej +10°C.

  Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili przyklejania musi wynosić od +160°C do +180°C.

  Arkusze papy należy łączyć na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 10 cm, a długość przyklejanego odcinka papy nie może być większa niż 8 m, a dla spadku dachu powyżej 15% nie większa niż 3 m. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy należy przesunąć względem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, a przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza.

  Wymaganą ilość warstw papy w zależności od spadku dachu określa norma PN-B-02361:1999.

  Na dachach o spadku mniejszym niż 30% wstęgi papy mocuje się równolegle do okapu, a dla spadku powyżej 30% prostopadle.

  •   Uwagi dodatkowe

  W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C.

  Nie należy wykonywać prac z użyciem papy W/400/1200 w warunkach szkodliwego oddziaływania na jakość pokrycia czynników atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz silny wiatr. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie konieczności wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające.

  do góry
  IZOLMAT W 400/1200
  IZOLMAT W 400/1200
  papa tradycyjna wierzchniego krycia