piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

Najważniejsze cechy

 • wytrzymałość na zerwanie
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie mechaniczne Mocowanie mechaniczne
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Paroizolacja Paroizolacja
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe
Tarasy, balkony Tarasy, balkony
Antyradon Antyradon

Opis

Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana do mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podłożu blaszanym lub betonowym. Można stosować w okresie temperatur otoczenia powyżej +5°C w ciągu doby.

Główne właściwości

 • duża wytrzymałość na zerwanie dzięki osnowie z tkaniny szklanej

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 4,0 ± 0,2 mm
 • Osnowa: tkanina szklana
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C
 • Odporność na spływanie (°C): +100°C
 • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1500 ± 500/2900 ± 900
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 12 ± 7/12 ± 7
 • Rodzaj posypki drobnoziarnista
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego, wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień oraz wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A i T) w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych, do izolacji balkonów, do wielowarstwowych izolacji tarasów, a także jako warstwa regulacyjna pary wodnej.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji Izolmat. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•  Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej, bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. Papa może być również zgrzewana do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, zaleca się zagruntować podłoże betonowe IZOLGRUNTem SBS, IZOLGRUNTem Br lub dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą, a podłoże z blachy ocynkowanej - bez rozcieńczenia.

•   Sposób układania

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego, drewnianego lub z blachy. Wówczas papa jest mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie jest zgrzewana na zakładach.

Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

•   Temperatura

Papę można instalować w temperaturach otoczenia powyżej 0° C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa