Infolinia
SYSTEM ATLAS CERAMIK

SYSTEM ATLAS CERAMIK

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków z okładzinami z płytek

SYSTEM ATLAS CERAMIK

Najważniejsze cechy

  • możliwość wykończenia ocieplenia płytkami ceramicznymi, kamiennymi lub betonowymi
  • zwiększenie izolacyjności cieplnej - obniżenie kosztów ogrzewania
  • łatwość utrzymania elewacji w czystości
  • zwiększenie trwałości ścian
na ściany na ściany
na zewnątrz na zewnątrz

Opis

  • Zalecany na powierzchnie elewacje narażone na zwiększone obciążenia użytkowe i zabrudzenia, np. na strefy cokołowe budynków.
  • Do budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), użyteczności publicznej, przemysłowych i gospodarczych.
  • Do budynków nowo wznoszonych lub poddawanych termomodernizacji.
  • Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu (monolitycznego lub w postaci prefabrykatu).

Elementy Sytemu

do góry

W systemie ATLAS CERAMIK mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

ODMIANA 1

ODMIANA 2

ODMIANA 3

Mocowanie izolacji cieplnej

zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20

zaprawa klejąca ATLAS HOTER U

zaprawa klejąca ATLAS HOTER S

zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S

Wyrób do izolacji cieplnej

płyty styropianowe (EPS) według normy PN-EN 13163+A1:2016

Mocowanie izolacji cieplnej

Łączniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Warstwa zbrojona - klej

ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U

Warstwa zbrojona - siatka

ATLAS 150

Warstwa zbrojona - klej

 ATLAS HOTER U2

Warstwa zbrojona - siatka

ATLAS 150

Warstwa zbrojona - klej

ATLAS STOPTER K-20

Warstwa zbrojona - siatka

ATLAS 150

Warstwa zewnętrzna - kleje do mocowania okładziny ceramicznej

ATLAS ELASTYK

ATLAS PLUS

ATLAS PLUS BIAŁY

ATLAS GEOFLEX

ATLAS GEOFLEX BIAŁY

ATLAS ULTRA GEOFLEX

 

Warstwa zewnętrzna – płytki ceramiczne

Elewacyjne, mrozoodporne płytki ceramiczne prasowane lub ciągnione wg normy PN-EN 14411:2016, należące do klasy Bla, BIb, AIa lub AIb o grubości max 15 mm, o nasiąkliwości do 3% oraz masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 i powierzchni do 0,36 m2

 

 

 

 

Warstwa zewnętrzna - spoinowanie okładziny ceramicznej

ATLAS FUGA CERAMICZNA

ATLAS FUGA WĄSKA

Warstwa zewnętrzna - kleje do mocowania okładziny ceramicznej

ATLAS ELASTYK

ATLAS PLUS

ATLAS PLUS BIAŁY

ATLAS GEOFLEX

ATLAS GEOFLEX BIAŁY

ATLAS ULTRA GEOFLEX

 

Warstwa zewnętrzna – płytki ceramiczne

Elewacyjne, mrozoodporne płytki ceramiczne prasowane lub ciągnione wg normy PN-EN 14411:2016, należące do klasy AIIa, Bla, BIb, lubBIIa o grubości 3 - 15 mm o nasiąkliwości do 6% oraz masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 i powierzchni do 1 m2, o uśrednionym współczynniku rozszerzalności liniowej 5,82 x 10-6 1/K, w zakresie temperatur od -60 do + 90 °C.

 

Warstwa zewnętrzna – płytki kamienne

Elewacyjne mrozoodporne płytki z kamienia naturalnego według normy PN-EN 1469:2005, o nasiąkliwości do 6%, masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 i powierzchni do 1 m2, grubość do 5 do 20 mm.

 

Warstwa zewnętrzna – płytki betonowe

Elewacyjne mrozoodporne płytki betonowe według normy PN-EN 14992:2012, o nasiąkliwości do 6%, masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 i powierzchni do 0,36 m2, grubość do 5 do 20 mm.

 

Warstwa zewnętrzna - spoinowanie okładziny ceramicznej

ATLAS FUGA CERAMICZNA

ATLAS FUGA WĄSKA

Warstwa zewnętrzna - kleje do mocowania okładziny ceramicznej

ATLAS PLUS

ATLAS PLUS BIAŁY

ATLAS ULTRA GEOFLEX

 

 

 

 

Warstwa zewnętrzna – płytki ceramiczne

Elewacyjne, mrozoodporne płytki ceramiczne prasowane lub ciągnione wg normy PN-EN 14411:2016, należące do klasy Bla, BIb, lubBIIa o grubości 3 - 15 mm o nasiąkliwości do 6% oraz masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2 i powierzchni do 4 m2, o uśrednionym współczynniku rozszerzalności liniowej 5,82 x 10-6 1/K, w zakresie temperatur od -60 do + 90 °C.

 

Warstwa zewnętrzna - spoinowanie okładziny ceramicznej

ATLAS FUGA CERAMICZNA

ATLAS FUGA WĄSKA

 

Wymagania techniczne

do góry

Krajowa Ocena Techniczna  ITB-KOT-2018/0385 wydanie 3
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych K114/2021
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0472/Z