Infolinia

Pigmenty zielone

ATLAS COLOR SG-080 ATLAS COLOR SG-080
zielony, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków żelaza i pigmentów organicznych
  • zielony, upłynniony pigment do betonu i zapraw
  • na bazie tlenków żelaza i pigmentów organicznych
  • dokładnie zdyspergowany
  • zwiększona odporność na sedymentację