Infolinia

Aktualności

02/09/2019
/

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania materiałowego…

 

 

 

 

Firma ATLAS sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt.:

 

„Opracowanie innowacyjnego rozwiązania materiałowego pozwalającego na zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych w jednym złożonym systemie ociepleń”. 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Metryka projektu:

 

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie

I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie

I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-014/19-00

 

 

Cel projektu.

Celem projektu jest prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w celu opracowania złożonego systemu ociepleń, którego główny komponent stanowić będzie ciepłochronna zaprawa klejowa do przyklejania materiałów termoizolacyjnych o różnych właściwościach fizykochemicznych/parametrach technicznych oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej.

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany i przygotowany do wdrożenia złożony system ociepleń, umożliwiający wykorzystanie niepowtarzalnych parametrów technicznych różnych rodzajów materiałów termoizolacyjnych, m.in. zmniejszonej nasiąkliwości, zwiększonej twardość powierzchni, dodatkowych właściwości akustycznych lub zwiększonej odporności na działanie ognia, czy środków chemicznych, w miejscach w których będą pożądane ze względu na ekspozycję elewacji lub krajowe uwarunkowania prawne.

 

Okres realizacji projektu

Projekt podzielony jest na cztery etapy realizowane w okresie od 1 września 2019 roku do 28 lutego 2022 roku.

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 897 200,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 464 787,50 PLN.