Infolinia

Aktualności

23/02/2021
/

Opracowanie innowacyjnej domieszki chemicznej umożliwiającej zastąpienie popiołu lotnego przez pyły mineralne, w tym trudno zbywalne frakcje amfibolitu, w produkcji betonowych elementów wibroprasowanych.

 

 

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.:

 „Opracowanie innowacyjnej domieszki chemicznej umożliwiającej zastąpienie popiołu lotnego przez pyły mineralne, w tym trudno zbywalne frakcje amfibolitu, w produkcji betonowych elementów wibroprasowanych.

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1374/20-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, konkurs nr 6/1.1.1.

Cel projektu.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania domieszki chemicznej, umożliwiającej zastąpienie w składzie betonu popiołu lotnego, pyłami powstającym podczas kruszenia skał twardych. W trakcie realizacji projektu Beneficjent scharakteryzuje wybrane surowce mineralne, m.in. pył amfibolitowy oraz chalcedonitowy, zbada ich wpływ na kształtowanie właściwości świeżych oraz stwardniałych zapraw cementowych, a następnie, na podstawie rezultatów badań, zaprojektuje kompleksową domieszkę chemiczną do stosowania podczas produkcji warstwy fakturowej i konstrukcyjnej drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych. Rezultaty Projektu stanowią odpowiedź na potrzeby branży budowlanej w zakresie efektywnego wykorzystania surowców, w tym konieczności wykorzystania surowców odpadowych, a także obniżenia wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne.

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana i przygotowana do wdrożenia nowa, innowacyjna domieszka chemiczna do betonu wibroprasowanego (innowacja produktowa).

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 2 215 955,00 PLN

Koszt kwalifikowany realizacji projektu: 2 075 305,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
1 021 362,63 PLN.