piksel
Infolinia

Aktualności

20/06/2018
/

Klej OK!

OK! Klej Uelastyczniony to z pewnością najlepszy klej w swojej klasie C1TE. Receptura kleju została wzmocniona technologią podwójnych włókien ATLAS, dzięki czemu poszerza się zakres jego zastosowań.


Stosowanie do 35 stopni C

WŁÓKNA CELULOZOWE obecne w kleju mają szereg cech, które istotnie poprawiają właściwości układu cementowego, np. akumulują wodę konieczną do procesu hydratacji cementu. Włókna wiążą wodę, dzięki czemu proces wiązania cementu jest całkowity, a zatem bezpieczny. Nie dochodzi do mikrospękań podczas wczesnej fazy wiązania zaprawy.​ To pozwala na bezpieczne montowanie okładziny w podwyższonej temperaturze – nawet do +30°C. Dzięki dodatkowi włókien praca w tak wysokiej temperaturze jest możliwa.

 

Wykres 1. Przyspieszenie wiązania kleju OK oraz innych klejów klasy C1 w pierwszych 12 godzinach (temp. 21 stopni C). Od początku wyraźnie widać przewagę OK w porównaniu z pozostałymi klejami klasy C1TE. Już po 12 godzinach można rozpocząć fugowanie płytek na ścianach.

 

Bardzo wysoka przyczepność

Włókna pod wpływem wody stają się elastyczne i ciągliwe oraz zwiększają swoją objętość, co w istotny sposób wpływa na właściwości robocze zaprawy. Bardzo istotnie redukują spływ kleju i zwiększają stabilność okładziny na powierzchni pionowej. W zauważalny sposób poprawiają właściwości aplikacyjne, konsystencję zaprawy, bezpośrednio wpływają na wydłużenie czasu otwartego i zwiększają zwilżalność podłoża. Zaprawy zawierające włókna zapobiegają zbyt szybkiemu odciąganiu wody przez podłoże lub okładzinę, dzięki czemu po stwardnieniu uzyskują wyższe parametry techniczne, takie jak przyczepność czy wytrzymałość.

 

Odporność na obciążenia mechaniczne

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE obecne w kleju:

♦  pełnią funkcję rozproszonego zbrojenia w strukturze masy,

  polepszają właściwości mechaniczne zaprawy, co pozwala na bezpieczne stosowanie kleju OK! np. na powierzchniach o stosunkowo wysokich obciążeniach, w ciągach komunikacyjnych i korytarzach.

  zwiększają wytrzymałość na zginanie

  redukują mikropęknięcia.

Włókna polipropylenowe są materiałem o wysokiej odporności na działanie kwasów, zasad oraz rozpuszczalników czy soli. Są hydrofobowe, praktycznie nienasiąkliwe, a dzięki temu odporne także na porażenie mikrobiologiczne.

 

Korzyści płynące z zastosowania włókien

Wykorzystanie unikalnej kompozycji różnego typu włókien w OK! KLEJ UELASTYCZNIONY pozwala na:

Znaczącą poprawę parametrów roboczych – łatwość aplikacji oraz podwyższenie stabilności płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża, możliwość stosowania wszystkich rodzajów płytek nawet o wymiarach 60 x 40 cm.

 Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania produktów na różnych podłożach i aplikowanych w różnych warunkach temperaturowych.

Ograniczenie mikropęknięć, które mogłyby wpływać niekorzystnie na trwałość zapraw eksploatowanych w warunkach zewnętrznych lub narażonych na oddziaływanie substancji agresywnych.

Podwyższenie parametrów wytrzymałościowych (w tym wytrzymałości na zginanie), co umożliwia kompensację naprężeń powstających w podłożu, gwarantując tym samym dobrą przyczepność płytek. Daje to możliwość wejścia na okładzinę już po 12 godzinach.

Znaczne podwyższenie odporności na oddziaływanie dużych obciążeń eksploatacyjnych (intensywny ruch pieszy) oraz obciążeń udarowych (upadek ciężkich przedmiotów).

Zmniejszenie mikrorys powstających w podłożu w trakcie eksploatacji, zapobieganie ich przenoszeniu na okładzinę ceramiczną lub kamienną.

Rozproszenie powstających naprężeń przez układ różnego rodzaju włókien o zróżnicowanej długości zapewniających trwałość i skuteczność klejenia płytek.