Infolinia

Aktualności

18/01/2022
/

OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TYNKÓW APLIKOWANYCH MECHANICZNIE NA BAZIE SPOIW MIESZANYCH

 

 

Firma ATLAS sp. z o.o. w dniu 1 stycznia 2022 roku przystąpiła do realizacji projektu pt.:

 „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków aplikowanych mechanicznie na bazie spoiw mieszanych”.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0015/21-00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

Cel i planowane efekty projektu.

W ramach Projektu Wnioskodawca opracuje dwa tynki, zwykły oraz lekki, łącząc zalety spoiwa gipsowego i cementowego, w jednym rozwiązaniu materiałowym. Zastosowanie cementu w opracowanych tynkach, pozwoli na redukcję ilości stosowanego gipsu z odsiarczania spalin, w odniesieniu do obecnie produkowanych tynków gipsowych, zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na działanie wody. Nowe produkty będą charakteryzować parametry techniczne i aplikacyjne oraz właściwości użytkowe, nie gorsze niż dla obecnie stosowanych tynków gipsowych. Kluczowy problem technologiczny będzie stanowić ustalenie optymalnego stosunku spoiw mineralnych, gipsowego oraz cementowego, oraz takie zaprojektowanie składu surowcowego i wybór dodatków chemicznych, aby w możliwie jak najlepszy sposób kontrolować powstawanie faz ekspansywnych. Optymalizacja składu mieszanki oraz odpowiedni dobór surowców pozwoli uzyskać zakładane parametry techniczne i aplikacyjne nowych tynków, ograniczenie skurczu i ekspansji wiążących spoiw, a tym samym ryzyka spękań powierzchni.

 

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023 roku.

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 2 289 186,35 PLN

Koszt kwalifikowany realizacji projektu: 2 047 087,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
947 520,40 PLN.