Infolinia

FOX DEKORATOR

Dokumentacja Techniczna zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich publikowanych dokumentów odniesienia dla produktów ATLAS. Znaleźć tu można alfabetyczne zestawienia takich dokumentów jak Karty Techniczne, Deklaracje właściwości użytkowych, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Atesty Higieniczne itp. Inny dostęp do dokumentów odniesienia możliwy jest z poziomu Katalogu Produktów - w tym przypadku przy każdym produkcie znajduje się komplet dokumentacji jego dotyczącej.

KARTA TECHNICZNA KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU ATEST HIGIENICZNY ŚWIADECTWO RADIACYJNE POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA ZGODNOŚCI KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZKP REKOMENDACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZKP CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH OZNAKOWANIE CE

FOX DEKORATOR

do góry
Dla żadnego z produktów wybranej marki, nie jest wymagany wskazany powyżej rodzaj dokumentacji technicznej.