Infolinia
ATLAS ANGUCEL ES-100

ATLAS ANGUCEL ES-100

domieszka uszczelniająca do betonu towarowego oraz wibroprasowanego, zmniejszająca podciąganie kapilarne oraz redukująca ryzyko wystąpienia wykwitów

ATLAS ANGUCEL ES-100

Najważniejsze cechy

 • skutecznie i trwale hydrofobizuje beton i zaprawę
 • zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
 • zwiększa odporność betonu na działanie środków odladzających
 • pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja barwionego betonu wibroprasowanego

 • Produkcja betonu wiborprasowanego o nasiąkliwości < 4,0%

Opis

do góry

Domieszka uszczelniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o ograniczonym podciąganiu kapilarnym oraz nasiąkliwości

 • betonu wibroprasowanego o wymaganej niskiej nasiąkliwości oraz ograniczonym podciąganiu kapilarnym np. kostka brukowa, płyty, krawężniki – domieszka może być dozowana do warstwy konstrukcyjnej oraz fakturowej

 • betonów barwionych ze zredukowanym ryzykiem powstawania wykwitów wapiennych

Właściwości

do góry
 • Skutecznie hydrofobizuje ściany kapilar zapobiegając podciąganiu kapilarnemu oraz wymywaniu rozpuszczalnych soli co skutkuje zmniejszonym ryzykiem wystąpienia wykwitów wapiennych

 • Trwale hydrofobizuje i zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych dzięki reakcji chemicznej między matrycą cementową z substancjami aktywnymi domieszki

 • Dzięki redukcji wykwitów wpływa pozytywnie na wybarwienie wyrobów kolorowych

 • Pozwala na uzyskanie „efektu kropli” na powierzchni hydrofobizowanych materiałów

 • Zwiększa odporność betonu na działanie środków odladzających oraz cykliczne zamrażanie/rozmrażanie

 • Zmniejsza ryzyko porastania materiałów budowlanych przez algi, mchy

 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu

 • Dla betonu narażonego na działanie wody pod ciśnieniem zaleca się stosowanie dodatkowo domieszek upłynniających w celu obniżenia współczynnika wodno-cementowego np. z rodziny DURUFLOW

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 032/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane 0,2 – 1,5% masy cementu

Optymalne w betonie towarowym: 0,8 – 1,2% masy cementu

Optymalne w wyrobach wibroprasowanych elementach dwuwarstwowych:

Warstwa fakturowa: 0,5 – 1,0% masy cementu

Warstwa konstrukcyjna:

– bez udziału domieszek uplastyczniających: 0,4 – 0,8% masy cementu

– przy udziale domieszek uplastyczniających: 0,25 – 0,5% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg, 220 kg

Kontener IBC 1000 kg

do góry
ATLAS ANGUCEL ES-100
ATLAS ANGUCEL ES-100
domieszka uszczelniająca do betonu towarowego oraz wibroprasowanego, zmniejszająca podciąganie kapilarne oraz redukująca ryzyko wystąpienia wykwitów

Aktualna dokumentacja