Infolinia
ATLAS PRIMO LG-916

ATLAS PRIMO LG-916

domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

ATLAS PRIMO LG-916

Najważniejsze cechy

 • redukuje ilość wody zarobowej
 • wydłuża urabialność mieszanki betonowej w okresie podwyższonych temperatur
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego 

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wydłużonej urabialnościi wydłużonym czasie wiązania, również w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

 • betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)

 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości > C20/25 w połączeniu z superplastyfikatorami ATLAS DURUFLOW, ATLAS FORTIS

 • betonu masywnego oraz betonu transportowanego na dłuższe odległości

 

Właściwości

do góry
 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia (temperatura powietrza >20°C)

 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c

 • Opóźnia wiązanie cementu

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Poprawia stopień hydratacji cementu poprzez lepsze zdyspergowanie spoiwa

 • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Zmniejsza tendencję do wydzielania wody przez mieszankę betonową

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 045/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR- 0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,4 – 2,5 % masy cementu

Optymalne: 0,56– 1,0 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1050 kg

do góry
ATLAS PRIMO LG-916
ATLAS PRIMO LG-916
domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Aktualna dokumentacja